Krönika

Svenska EU-ordförandeskapet sviker samtyckeslagen

Evin Incir, Europaparlamentariker (S).

EU:s medlemsstater, som leds av Sverige som ordförandeland, väljer att försvaga förslaget till lagstiftning mot könsbaserat våld genom att ta bort våldtäktsparagrafen, eller det som i folkmun kallas för ”samtyckeslagen”, skriver EU-parlamentariker Evin Incir (S).

Snart går EU från ord till handling i kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer när det beslutas om en ny lagstiftning. Hur effektiv lagstiftningen blir i att förebygga och bekämpa detta våld, samt vilket stöd överlevarna kan få, avgörs i höst när vi i Europaparlamentet och medlemsstaterna går in i förhandlingar. Innan dess ska dock både
medlemsstaterna och parlamentet anta sina ståndpunkter.

Medlemsstaterna, som leds av Sverige som ordförandeland i EU, har redan antagit sitt yttrande och parlamentet antar sitt i juli. I en tid då kvinnor utsätts för hat och hot både offline och online väljer medlemsstaterna att försvaga förslaget till lagstiftning genom att ta bort våldtäktsparagrafen, eller det som i folkmun kallas för ”samtyckeslagen”.

endast ett ja är ett ja. Allting annat är en våldtäkt.

Som kvinna, feminist och socialdemokrat är det för mig självklart att en EU-lagstiftning vars mål är att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer tydligt säkerställer att endast ett ja är ett ja. Allting annat är en våldtäkt.

Den 1 juli är det fem år sedan Sverige införde samtyckeslagen, och vi vet att det nu har dömts dubbelt så många för våldtäkt jämfört med innan lagändringen. Effekten av vår svenska samtyckeslag borde ha sänt en tydlig signal om dess vikt. Istället för att ta bort förslaget hade det varit bättre om det svenska ordförandeskapet säkerställde att alla kvinnor i EU får tillgång
till samma upprättelse som svenska kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en samhällssjukdom som drabbar kvinnor och flickor i alla samhällsskikt och åldrar. Vi kan inte blunda för den skrämmande verklighet som kvinnor och flickor möter varje dag, vare sig det är i deras hem, på arbetsplatserna eller i det offentliga rummet. Vi kan inte längre stå passiva.

Införandet av samtyckeslagen är en av de viktigaste stegen mot att skapa en kultur där kvinnors rättigheter och integritet respekteras fullt ut i hela unionen.

Det är dags för oss att agera och vidta konkreta åtgärder för att förändra denna verklighet. Införandet av samtyckeslagen är en av de viktigaste stegen mot att skapa en kultur där kvinnors rättigheter och integritet respekteras fullt ut i hela unionen.

Motståndarna till samtyckeslagen har ofta framhävt rädslor och missförstånd om att det skulle leda till en situation där ”alla män och killar ses som våldtäktsmän”. Detta är totalt felaktigt och vilseledande. Tvärtom handlar samtyckeslagen om att främja en kultur där kommunikation, respekt och frivillighet ligger till grund för varje handling.

Det är också viktigt att förstå att samtyckeslagen är en viktig signal från samhället att mäns våld mot kvinnor inte tolereras.

Det är också viktigt att förstå att samtyckeslagen är en viktig signal från samhället att mäns våld mot kvinnor inte tolereras. Den skickar ett budskap till överlevarna om att de är skyddade och att deras rättigheter är värda att försvaras.

Samtyckeslagen hjälper också till att förändra den nuvarande normen, där kvinnor ofta blir ifrågasatta, skylls på eller nedvärderade när de rapporterar sexuella övergrepp. Genom att tydligt definiera och stärka vad samtycke
innebär blir det enklare för rättsväsendet att bedöma fall av sexuellt våld.

Om Sverige på allvar vill vara ett föregångsland när det kommer till jämställdhet måste regeringen även stå upp för kvinnors och flickors rättigheter i EU och globalt.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker och chefsförhandlare för direktivet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer