Nyheter

EU-parlamentet har röstat för tuffare tag mot könsbaserat våld

Tio år tog det att få igenom ett lagförslag grundat på Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och flickor i EU. Men nu har EU-parlamentet röstat för direktivet att bekämpa könsbaserat våld inom unionen. Ingen skrivelse om prostitution kom dock med.

Var tredje kvinna i EU har någon gång varit utsatt för sexuellt eller fysiskt våld. Och nu har EU-parlamentet alltså röstat för hårdare tag i kampen mot det utbredda könsbaserade våldet i EU-länderna.

– Jag är först och främst glad över att EU-kommissonen äntligen släppt ett lagförslag för att bekämpa det könsbaserade våldet. Det är något vi feminister i EU-parlamentet efterfrågat i över tio år, säger Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

Striderna inom EU har dock varit tuffa och dess starkaste förespråkare har inte fått igenom allt de önskar.

– Vi har nu lyckats stärka Kommisssionens förslag genom att kräva en samtyckeslag, och jag har också drivit igenom en förstärkning av det förebyggande arbetet och kvinnojourernas ställning. Vi har dessutom fått in skarpa skrivningar om att också hbtqi-personer drabbas av det strukturella, könsbaserade våldet, säger Malin Björk.

Motståndarna, inte minst inom ytterhögern, anser att konventionen lägger sig i när det gäller familjepolitik och hbtq-frågor.

Däremot saknas alltså prostitutionslagstiftning i lagpaketet. Malin Björk hade velat se skrivningar om att köp av sex ska förbjudas i hela EU, i likhet med den svenska sexköpslagen, samt skrivningar om koppleri och hallickverksamhet.

Enhetliga lagar mot våld mot kvinnor i EU

Direktivet som nu fått grönt ljus i parlamentet handlar om att få till stånd mer enhetliga lagar gällande mäns våld mot kvinnor inom EU. Bland innehållet finns enighet kring att man vill bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatserna, om att kriminalisera könsstympning och att arbeta mer aktivt mot nätbaserat våld mot kvinnor.

– Detta är ett steg framåt i kampen mot det könsbaserat våldet i EU, säger Evin Incir (S) som har varit Europaparlamentets huvudförhandlare.

Men samtidigt är det tydligt att hon inte är helt nöjd med slutresultatet. I ett uttalande en tid innan omröstningen var Incir mer pessimistiskt.

– Det är en väldigt begränsad del av Istanbulkonventionen och jag tycker det är väldigt urvattnat. Signalpolitiskt är det väldigt viktigt att vi med stor majoritet röstar för det här, men det måste också följas upp med konkreta lagförslag, sade hon till TT i Strasbourg.

Även europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) har varit engagerad och drivit på för att Istanbulkonventionen ska bli EU-lagstiftning. Såhär kommeterar hon:

– Det är klart oerhört stort och en stolthet som svensk och miljöpartist att samtyckeslagen också omfattas av den här lagen som parlamentet ställt sig bakom. Det har varit en lång och hård kamp i den svenska kontexten och nu finns det en chans att det blir lagstiftning också i hela EU.

Nu återstår slutliga förhandlingar med ministerrådet.