Nyheter

Pakistanier hänvisas till ambassaden – i Etiopien

En ung kvinna och hennes barn som söker återförening med sin man respektive far i Sverige hänvisas av Migrationsverket att resa till en annan kontinent där hon inte kan språket.

Den svenska ambassaden i Pakistan tar för närvarande inte emot besökare och kan därmed inte hantera ansökningar om uppehållstillstånd för studier, arbete eller anknytning. Sådana ärenden hänvisas i stället till Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Inget besked ges om hur länge detta ska gälla.

De ärenden det gäller kräver personliga besök på ambassad. Pakistanier som söker familjeåterförening eller annat uppehållstillstånd i Sverige förväntas ta sig till Etiopien, ett avstånd som motsvarar det mellan Stockholm och Kairo. Flygresan från Islamabad till Addis Abeba kostar minst 9000 kronor t.o.r. och tar minst 11 timmar inklusive transit och ibland övernattning i annat land. Den sökande måste själv skaffa visum till Etiopien och eventuella transitländer.

Även ambassaden i Afghanistan är stängd, och sökande därifrån hänvisas till ambassaderna i Teheran eller New Delhi. UD har fått frågan varför inte även pakistanska medborgare ges denna möjlighet att besöka ambassaderna i grannländerna och svarar att dessa ambassader inte har kapacitet att ta emot flera besökare. Enligt Migrationsverket har det under 2023 kommit in 481 anknytningsärenden från pakistanska medborgare.

Hänvisningen till Addis Abeba kan i praktiken göra det omöjligt för pakistanska medborgare att få de uppehållstillstånd de annars skulle ha rätt till. Kostnaden är i sig ett stort hinder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV