Nyheter

Italiens regering motarbetar samkönade föräldrar

Italien tar bort samkönade föräldrar från födelsecertifikat. Det är ett av den högernationalistiska regeringens tilltag för att begränsa icke-biologiska föräldrars möjligheter till vårdnaden om sina barn.

År 2016 legaliserades samkönade partnerskap i Italien. Det efter decennier av civilrättslig kamp och motstånd från katolska och konservativa grupper.

Det har dock aldrig varit tillåtet för samkönade par att adoptera varandras barn inom partnerskapet. Motståndet mot att låta samkönade par vara legala föräldrar till gemensamma barn eller barn som någon av parterna hade när de de ingick partnerskap, menar sakkunniga, är kopplat till Italiens avoga inställning till surrogatmoderskap. Något som är illegalt, men just nu debatteras flitigt.

Men i avsaknad av en tydlig lagstiftning har en del domstolar fastslagit att det inte föreligger något hinder för samkönade par att inom partnerskapet adoptera den andra partnerns barn om det bor tillsammans med dem. Något som bland annat staden Milano omsatt i praktiken.

Men nu har alltså den italienska regeringen uppmanat flera kommuner att dra tillbaka samkönade föräldrar från födelsecertifikaten.

I till exempel staden Padua har en domstol beslutat att ta bort namnet på den icke-biologiska föräldern i 33 barns födelsebevis. Dessa barn hade alla lesbiska föräldrar varav bara den ena var biologisk förälder.

Detta innebär bland annat att de här lesbiska mammorna inte längre kan hämta sina barn från skolan, godkänna skolaktiviteter eller medfölja dem vid läkarbesök.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV