Krönika

Gröna och liberala feminister i EU har fallit för prostitutionslobbyns lögner

Evin Incir, Europaparlamentariker (S).

I söndags [30 juli] uppmärksammades FN:s internationella dag mot människohandel. Det är en viktig dag som måste uppmärksammas genom konkreta handlingar. I en tid av ökad fattigdom och konflikter ökar också människor i utsatthet. 76 procent av människohandelns offer är kvinnor och flickor, runt två tredjedelar utnyttjas sexuellt och över 95 procent av de som utnyttjas sexuellt är kvinnor och flickor.

Vi vet också att ökad efterfrågan genom legalisering av prostitution ökar risken för dessa typer av avskyvärda brott. Inte tvärtom som vissa vill påstå. Påståenden om att det skulle ske frivilligt och att kriminalisering av sexköp skulle innebära en kränkning av individens valfrihet vittnar om ignorans och desinformation sprids för att rättfärdiga handeln med kvinnor och flickors kroppar. Svenska sexköpslagstiftningen bör därför exporteras till alla EU:s medlemsstater.

I Sverige har senaste tidens debatt handlat om Paolo Robertos fortsatta fasansfulla lögner om att vissa kvinnor skulle befinna sig i prostitution av fri vilja. Just hans fall är ett klockrent exempel på att det inte går att skilja på det som vissa kallar för ”påtvingad” prostitution och prostitution med ”samtycke”. Samtycke går nämligen aldrig att köpa och sexuell exploatering är alltid påtvingad. Det gör mig mörkrädd när även progressiva krafter i gröna och liberala partier i Europaparlamentet med näbbar och klor i våras kämpade mot införande av sexköpslagar likt den svenska i alla EU:s medlemsstater.

Vid dessa fall påminns jag om ett citat från en av mina favoritböcker vid namnet ”The Book Thief” som är hjärtskärande, men viktig. Översatt från engelska till svenska lyder citatet:

”Jag finner alltid människan i dess bästa och dess sämsta form. Jag ser deras fulhet och skönhet, och jag undrar hur samma sak kan vara båda.”

Det är häpnadsväckande att kvinnor runtom i Europa som kallar sig för feminister fallit för hallickars och prostitutionslobbyns lögner. De bidrar till spridning av lögner om att en modell likt den svenska innebär kriminalisering av överlevarna. Allt för att rättfärdiga sitt ställningstagande.

Den som har läst på vet att en grundläggande princip bakom den svenska sexköpslagstiftningen är att kriminalisera förövaren och inte överlevaren. Den skapar en avskräckande effekt, eftersom den minskar efterfrågan och tvingar sexköparen att möta rättsliga konsekvenser. Samtidigt erbjuds den som är i prostitution möjligheten till stöd istället för stigmatisering och straffbeläggande.

Människohandel för sexuella ändamål är bland de snabbast växande kriminella företagsmodellerna som måste bekämpas nationsöverskridande. EU är därför en viktig plattform och mycket mer behöver göras.

Förändring är möjlig med kunskap som verktyg. De senaste åren har vi sett en allt större framgång och allt fler lagstiftare i parlamentet som öppnar ögonen för verkligheten tack vare kvinnorättsorganisationer och överlevarorganisationer som Inte din hora.

I september kommer Europaparlamentet att rösta för ett betänkande som fastslår att vägen framåt är likt den svenska modellen. Alla svenska ledamöter har en skyldighet att både rösta och aktivt arbeta för betänkandet.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker