Krönika

Skolan behöver bidra till att skapa ett samhälle fritt från våld

Våldsporren får inte fortsätta att vara den unga generationens sexualundervisning. Inför höstterminen behöver skolan vara en plats där unga inte bara förvärvar kunskap för sina framtida yrken, utan också för sina framtida relationer, skriver Europaparlamentariker Carina Ohlsson.

Sommarlovet är slut och det är dags för våra elever att återigen inta skolbänken. Med ett nytt läsår växer möjligheterna att sätta fokus på de ämnen som inte bara berikar våra barn och ungas akademiska liv utan också formar deras värderingar och attityder.

Ett sådant ämne, som sällan får den uppmärksamhet det förtjänar, är frågan om ungas syn på sex och relationer. Det handlar om samtycke, könsroller och ungas exponering för pornografi.

Som socialdemokrat är jag helt övertygad om att skolan har en avgörande roll
att spela för att den yngre generationen ska få leva i ett mer jämställt samhälle än det vi idag har.

vi socialdemokrater drev igenom en förändring av läroplanen när det gäller sex och samlevnad.

Det var med anledning av det som vi socialdemokrater drev igenom en förändring av läroplanen när det gäller sex och samlevnad. Läroplanen började gälla förra läsåret men som flera kvinnoorganisationer tydliggjorde i DN härom veckan är det alltför få som följer den.

Utöver att innehållet i läroplanen ändrades till att också omfatta samtycke, pornografi och normkritik låg den stora förändringen i att det nu skulle gå från att vara ett ämne för en enskild ämneslärare till att genomsyra skolans värderingar och därmed efterlevas av alla lärare.

För det räcker inte att prata om sex, relationer och normer under några enstaka lektioner en enstaka termin på högstadiet.

För det räcker inte att prata om sex, relationer och normer under några enstaka lektioner en enstaka termin på högstadiet. Diskussionen behöver kunna tas varje dag. Det handlar om att säga ifrån, att bidra med perspektiv och ifrågasätta det vi vet att eleverna möter i relationer med varandra men också på nätet. Det är så vi förebygger våldet och det är så vi ser till att
skapa ett jämställt samhälle där tjejer och killar faktiskt ges lika förutsättningar.

Det handlar inte bara om att lära ut fakta, utan om att tillsammans med eleverna diskutera vilket främjar kritiskt tänkande, självkänsla, respekt och kommunikationsfärdigheter som är avgörande för att bygga hälsosamma relationer. Men det är också avgörande för att närma oss svaren på varför det år efter år är enorma skillnader i skolresultaten mellan tjejer och killar.

Undersökningar visar att eleverna vill tala mer om sex, samtidigt som lärarna tycker att det har blivit svårare.

Undersökningar visar att eleverna vill tala mer om sex, samtidigt som lärarna tycker att det har blivit svårare. Särskilt när det gäller att tala om pornografi.
Men om vi vuxna inte tar diskussionen men barn och unga om våldsporr, hur ska vi då någonsin etablera en samtyckeskultur? För det är svårt att ena stunden prata samtycke om vi i nästa stund inte kan diskutera det material som våra barn och unga möter ett par klick bort på mobiltelefonen.

Barn och unga ska självklart skyddas från den typen av våldspornografi genom tekniska filter med mera. Men det är också naturligt att unga är nyfikna på kroppen, sin sexualitet och sex och kommer därför alltid komma åt det material som finns tillgängligt på ett eller annat sätt. Där behöver vuxenvärlden och inte minst skolan ta sitt ansvar för att föra en diskussion som bygger på respekt och normkritik. Våldsporren får inte fortsätta att vara den unga generationens sexualundervisning.

Inför höstterminen behöver skolan vara en plats där unga inte bara förvärvar kunskap för sina framtida yrken, utan också för sina framtida relationer.

Inför höstterminen behöver skolan vara en plats där unga inte bara förvärvar kunskap för sina framtida yrken, utan också för sina framtida relationer. Det behöver vi politiker på alla politiska nivåer ge bästa möjliga förutsättningar till. Det är en investering i våra ungas framtid men också en av de viktigaste nycklarna för en framtid där flickor och kvinnor får leva liv fria från våld.

Carina Ohlsson (S), Europaparlamentariker