Evenemang

Sorgmarsch över klimatet

ONSDAG 20 SEPTEMBER, STOCKHOLM

Marschen genomförs onsdagen den 20 september 2023 med samling på Raul Wallenbergs torg, nära Nybroplan. Avmarsch kl 16:30 till Mynttorget. Anders Linder och Per Ribbing underhåller innan avmarschen.

Marschen avslutas klockan 17:30 med tal på Mynttorget av K.G. Hammar, ärkebiskop emeritus och Staffan Laestadius, professor emeritus.

Vi sörjer över politikers handlingsförlamning. Vi äldre vill genom marschen visa att vi står på barn och barnbarns sida. Vi kräver av politikerna omedelbar omställning och klimaträttvisa enligt Parisavtalet.

Alla är välkomna.

Kom gärna svartklädd. Marschen är tyst, endast dova trumslag kommer att ljuda. Banderoller och skyltar med organisationers namn är inte tillåtna. Men ta gärna med skyltar (utan loggor) med budskap kopplat till marschen.

Initiativtagare: Gretas Gamlingar, Grand Panthers och GrandparentsForFuture

Evenemang onsdag 20 september kl. 16:00–18:00 på Raoul Wallenbergs Torg anordnat av bland annat Grandparents for future.