Evenemang

Boksläpp Frihetens fönster

Från ett möte med Socialistiska partiets kvinnoförbund, Santiago de Chile 1973.

FREDAG 1 SEPTEMBER, STOCKHOLM

Boksläpp och fest! Välkomna att fira utgivningen av boken Frihetens fönster – om kamp i Latinamerika och exil i Sverige, fredagen den 1 september kl 18.30 på Aliasteatern.

50 år efter statskupperna i Uruguay och Chile (följda av militärkuppen i Argentina) kommer nu boken som i text och bild dokumenterar erfarenheter från delar av den latinamerikanska diasporan i Sverige.

Fokus ligger på motståndet och aktivisternas politiska biografi. Några av de medverkande berättar för första gången om avgörande händelser och hur de påverkat deras liv. Boken är högaktuell idag när det demokratiska utrymmet krymper och fascismen återigen vinner mark i världen.

På släppfesten berättar redaktörerna Dharana Favilla och Gabriel Kuhn samt några av de medverkande om boken och läser valda delar. Efter samtalet blir det bar, musik och mingel. Programmet uppdateras längre fram!

Mer om boken:
På 1970- och 80-talet kom tusentals politiska flyktingar från Chile, Uruguay och Argentina till Sverige. De var ofta vänsteraktivister och förföljdes av militärdiktaturerna i sina hemländer. I Sverige engagerade de sig i solidaritetsrörelser, grundade föreningar och fortsatte vara politiskt aktiva. Erfarenheterna har lämnat stora avtryck både inom vänstern och i det svenska samhället.

I Frihetens fönster reflekterar två generationer över hur livet kom att utveckla sig, politiskt, socialt och kulturellt. Boken sätter ljuset på motstånd, skapande och aktivism som spänner över ett halvt sekel.

Boken är rikt illustrerad, med ett fyrtiotal affischer och annat material.
Dharana Favilla är född i Uruguay 1972 och kom till Sverige vid fem års ålder som barn till politiska flyktingar. Hon är pedagog och projektledare och arbetar idag som utvecklingsledare med frågor kring ungdomar och civilsamhälle.

Gabriel Kuhn är född i Österrike 1972 och flyttade till Sverige 2007. Han skriver regelbundet om svensk politik för tysk- och engelskspråkiga medier. Bland hans böcker finns Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North (2020) och Die Linke in Schweden (2022).

Frihetens fönster utkommer på Verbal förlag den 21 augusti.

Evenemang fredag 1 september kl. 18.30 på alias Teatern i Stockholm anordnat av Verbal förlag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV