Nyheter

Fler döda på Medelhavet när räddningsfartyg förhindras navigera

SOS Humanity och 55 andra humanitära organisationer varnar för mer död på Medelhavet när deras fartyg hindras från att navigera.

Tre fullt utrustade och bemannade räddningsfartyg har beslagtagits av italienska myndigheter. Nu varnar 56 humanitära organisationer för ännu fler dödsfall på Medelhavet och kräver stopp för alla hinder för humanitära hjälpinsatser på Medelhavet.

Europeiska länders myndigheter gör mycket för att försöka förhindra humanitära organisationer från att åka ut med sina räddningsfartyg och rädda människor i sjönöd på Medelhavet. Det menar 56 organisationer, däribland tyska SOS Humanity, som går ut och varnar för konsekvenserna.

Myndigheterna i EU-länderna misslyckas ofta med att samordna nödfall till sjöss, vilket de egentligen är skyldiga att göra. Dessutom tilldelas de humanitära räddningsfartygen som utför räddningsinsatser på Medelhavet allt oftare så avlägsna hamnar för landstigning av överlevande.

Det skapar mycket svåra situationer ombord på räddningsfartygen. Och det  tar dyrbar tid från räddningsarbetet när fartgyen måste navigera i flera dagar till hamnen de tilldelats, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

För inte så länge sedan fick SOS Humanitys räddningsfartyg Humanity 1 segla i flera dagar extra med personer som räddats från att drunkna, för att de tilldelats en hamn i norra Italien istället för närmaste hamn.

Det gör att räddningsfartygen är borta onödigt länge från den del av havet de behöver navigera för att kunna rädda så många människor som möjligt.

Stopp för tre räddningsfartyg

Bara under de senaste 48 timmarna har tre räddningsfartyg fått förbud mot att navigera av italienska myndigheter. Orsaken är, enligt organisationerna, olika byråkratiska hinder.

Det här menar organisationerna handlar om att sabotera deras verksamhet. Vilket drabbar människor på Medelhavet. Organisationerna uttrycker stor oro för att detta innebär allt fler nödsituationer och död som följd.

Dödstalen på Medelhavet är exceptionellt höga. Den Internationella organisationen för migration (IOM) har dokumenterat över 2 664 dödsfall (”dead and missing”) på Medelhavet fram tills nu. Förra året handlade det om 2 970 fall i samma kategori för hela året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV