Nyheter

Ungerska kvinnor gör abort i Österrike

Den ungerska regeringen har gjort det mycket svårt för kvinnor att få tillgång till abort de har rätt till.

Abort är legalt i Ungern. Förödmjukande bemötande och lång väntetid i vården gör dock att många reser till grannlandet Österrike.

I Ungern är kirurgiska aborter lagliga fram till den 12:e graviditetsveckan. För att kunna genomgå en sådan abort måste dock kvinnan infinna sig vid två obligatoriska informationsmöten.

– Det första innehåller information om alternativ till abort, varav adoption är ett. Det andra mötet handlar om risker med ingreppet, säger Rika Lebedi, jurist vid organisationen Hungarian Civil Liberties Union, till Euronews.

Enligt kvinnor som vittnat till organisationen är de här mötena ofta psykiskt påfrestande att gå igenom, eftersom bemötandet ofta är nedsättande. Och kvinnorna sätts under press att välja ett annat alternativ än abort. 

Dessutom är det långa väntetider till mötena, vilket innebär ett stort byråkratiskt hinder för kvinnor att ens hinna gå igenom dem innan tiden för den lagliga abortgränsen löper ut.

Abort i grannländer

Eftersom det inte finns något lagligt hinder för att resa till andra länder och genomföra abort gör en del kvinnor som har möjlighet det.

Vid en sådan klinik, Gynmed i Wien säger gynekologen Christian Final till Euronews att de tar emot 10 till 15 ungerska kvinnor i veckan. Samma antal tas emot på kliniken Women and Health. Samtalen till klinikerna är många. 

De här två klinikerna är två av dem som kommer högt upp bland sökresultaten vid en googling på abort i Wien.

Men det är långt ifrån alla kvinnor som har råd. Kostnaderna är höga, mellan 6000 och 7000 kronor, vilket motsvarar en halv genomsnittsmånadslön – långt ifrån vad många ungerska kvinnor tjänar. Därutöver tillkommer kostnader för resan. I Ungern måste kvinnor betala runt 1200 kronor för en abort.

Politisk abortmotstånd

Det senaste decenniet har ungerska politiker stramat åt tillgången till abort. År 2012 gjordes ett tillägg i konstitutionen, vilket löd ungefär såhär: ”fostret måste skyddas från befruktningsögonblicket”. Något som har använts för att underminera kvinnors rättigheter.

Och så sent som i september förra året införde premiärminister Viktor Orbáns parti nationalistiska Fidesz ytterligare en bestämmelse, som innebär att kvinnor som vill göra abort tvingas lyssna till vad som sägs vara ”fostrets hjärtslag” i samband med en ultraljudsundersökning innan de får fatta det definitiva beslutet att göra abort.

Medicinsk abort förbjudet i Ungern

Medicinsk abort innebär ett mindre omfattande ingrepp än kirurgisk abort. Det anses vara ett bra och säkert alternativ till att genomföra en operation, eftersom den sistnämnda alltid innebär risker.

Sedan år 2000 är medicinsk abort tillåtet i de flesta europeiska länder, men i Ungern förbjöds det 2012. I Österrike kan kvinnor göra medicinsk abort upp till den nionde graviditetsveckan.

De stränga abortreglerna i Ungern har ställt till stora problem även för kvinnor på flykt.

Enligt en rapport från Centrum för reproduktiva rättigheter framkommer till exempel att många ukrainska kvinnor som flytt kriget tvingats återvända till Ukraina från Ungern och Polen för att göra abort i hemlandet. I Ukraina finns det möjlighet att göra medicinsk abort via telefon/distansrådgivning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV