Evenemang

Demo för #nytranslagnu

TISDAG 12 SEPTEMBER, STOCKHOLM

Transpersoners mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet. Var med och demonstrera för rätten till rätt juridiskt kön under riksdagens öppnande!

Sverige var först i världen med att möjliggöra för transpersoner att ändra juridiskt kön. Idag, 50 år senare, är Sverige sist i Norden med att införa en moderniserad translag som baseras på självbestämmande.

FN:s expert i frågor om sexuell läggning och könsidentitet liksom Europarådet har båda ställt sig bakom att en ändring av juridiskt kön ska ske snabbt och enkelt, och baseras på självbestämmande.
I Sverige har frågan utretts i snart 10 års tid, ändå finns inte en ny modern translag på plats. Idag krävs en medicinsk utredning och diagnos, samt beslut om ändring från Socialstyrelsens Rättsliga Råd. En process som tar flera år att gå igenom och som kränker transpersoners integritet och rätt till privatliv.

RFSL och RFSL Ungdom vill att alla transpersoner ska få möjlighet att fullt ut leva i enlighet med sin könsidentitet. Det möjliggörs genom att ge transpersoner rätt att själva bestämma sitt juridiska kön. Löftet om en ny translag som baseras på självbestämmande har svikits gång på gång. Nu när riksdagen öppnar på nytt har regeringen en chans att göra om och göra rätt. Kom och kräv en ny translag som bygger på självbestämmanderätt!

Under demonstrationen kommer det hållas tal från olika transrättsorganisationer. Andra organisationer som står bakom en ny könstillhörighetslag baserat på självbestämmande kommer också att visa sitt stöd.

Läs mer om könstillhörighetslagen (förenklat “translagen”) och självbestämmande här: https://www.rfsl.se/verksamhet/trans/konstillhorighetslagen/

Demo fölr #translagnu
Sergelstorg, Stockholm.
12:e september, 12.00-13.00
Ta med en kompis och en skylt eller en flagga.
Evenemang av RFSL och RFSL Ungdom
Sergels torg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV