Evenemang

Demonstration mot angiverilagen

SÖNDAG 10 SEPTEMBER, STOCKHOLM

SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Medborgarplatsen i Stockholm på söndag 10 september!

VARFÖR PROTESTERAR VI?
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.

Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.
Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs. Denna demonstration samlar alla som vill protestera.

HUR KAN JAG HJÄLPA TILL?
Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet i dina sociala medier eller på ditt jobb!
Du kan också hjälpa till på plats, som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd), fotograf eller el/ljud-fixare. Om du vill hjälpa till eller hålla tal, skriv till Leo Calandrella Rudberg på Facebook eller [email protected].

HUR KAN MIN ORGANISATION STÖTTA?
Alla organisationer som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen och listas då i eventet som medarrangörer. Detta innebär inte någon förpliktelse att praktiskt hjälpa till med arrangemanget. Kontakta [email protected] om ni vill ställa er bakom demonstrationen.

ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA
Utöver demonstrationen kan du:
– Ordna en egen demonstration på din ort: kontakta [email protected] så sprider vi den här i eventet.
– Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen: https://agera.skiftet.org/campaigns/stoppa-angiverilagen
– Vårdarbetare: lova att inte ange patienter: https://viangerinte.se/
– Lärare: lova att inte ange elever: https://www.skrivunder.com/vi_kommer_att_vagra_att_ange…
– Socialarbetare: lova att inte ange klienter: https://www.skrivunder.com/ett_upprop_av_och_for…
– Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrev under: https://www.skrivunder.com/tvinga_inte_bibliotekarier…
~
“I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”
– Martin Niemöller

Moderaterna jämförde själva SD:s förslag om angiverilagar med DDR, Nordkorea och Nazityskland år 2018 (källa: https://sverigesradio.se/artikel/6947341). Fem år senare sviker de sina värderingar och följer helt Sverigedemokraternas krav.

Nu måste vi protestera och stå upp för alla människors lika värde. Kom till Medborgarplatsen på söndag den 10 september 14:00-15:00 och säg NEJ till angiverilagen!

Demonstration mot angiverilagen
Söndag 10 september
Kl 14-15
Medborgarplatsen, Stockholm
Följ evenemang på FB för uppdateringar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV