Nyheter

Stort intresse för svensk sexköpslag i EU inför omröstning

Heléne Fritzons (S).

EU behöver en sexköpslag som liknar den svenska, det var Europaparlamentariker Heléne Fritzons (S) budskap när hon träffade internationella journalister i Europaparlamentet i veckan.

Nästa vecka kommer Europaparlamentet att rösta om en rapport som tar viktiga steg mot att bekämpa prostitution och stötta kvinnor i EU. Rapporten, som jämställdhetsutskottet ställt sig bakom, efterlyser en EU-strategi mot prostitution som liknar den svenska sexköpslagen.

– Nu är det hög tid för EU att agera för att stoppa handeln med flickors och kvinnors kroppar på den inre marknaden och stärka vårt arbete för att eliminera alla former av könsbaserat våld, sa Heléne Fritzon (S) under pressträffen.

Intresset för rapporten har varit stort och när den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet bjöd in till pressträff under onsdagen samlades ett stort antal journalister. Heléne Fritzon svarade på frågor om den svenska lagstiftningen och argumenterade för varför en liknande lag behövs för hela EU.

– Flickor och kvinnor i prostitution ska under inga omständigheter kriminaliseras. Nyckeln till att eliminera prostitution är att minska efterfrågan genom att rikta in sig på sexköparna, som nästan uteslutande är män, säger Heléne Fritzon (S).

Rapporten slår fast att prostitution, dess utnyttjande och människohandel i sexuellt syfte är kränkningar av kvinnors rättigheter och mänsklig värdighet.
Förhandlingarna i parlamentet har varit utmanande och från flera håll anser man att rapporten inte borde ha tagits fram alls. Ett vanligt förekommande argument är att prostitution bör ses som ett ”vanligt jobb”.

– Inget kunde vara mer fel. Våld, sexuella trakasserier och våldtäkter får aldrig vara en del av något jobb, säger Heléne Fritzon (S).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV