Evenemang

Aktivistkurs med Nadja Awad

MÅNDAG 9 OKTOBER, ÖREBRO

Studieförbunden, den fria folkbildningen och breda kulturlivet är under attack av regeringen och Sverigedemokraterna. Nivån på de statliga anslagen till studieförbunden ska sänkas med 500 miljoner kronor på tre år. Det motsvarar en tredjedel av de statliga anslagen med inflationens kostnadsökningar inräknade.

Det är ett dråpslag, riktat mot de som är mest i behov av deras verksamhet. Människor med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden, ofrivilligt ensamma äldre och landsbygdsbor.

Det är nu Aktivistverkstaden behövs som mest, för att ge verktyg och stöd till deltagarna i studiecirkeln att gå ut på gatorna och göra motstånd! För det fria, öppna och demokratiska samhället.

Aktivistkurs med Nadja Awad och Linus Haraldsson
Måndag 9 oktober

KL 18:00
ABF ÖREBRO
FREDSGATAN 18

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV