Nyheter

FARR avvisar språk- och kunskapskrav

– Att säga ”du får inte vara med” har aldrig varit ett bra sätt att dra in den som står utanför, säger Sanna Vestin.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, avvisar i ett remissvar förslagen om språk- och kunskapskrav för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Enligt FARR leder de sammantagna förslagen fel och får motsatt effekt än vad regeringen säger sig vilja uppnå.

Syftet med förslagen är att främja integrationen och bereda möjlighet för ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället. Detta ska ske genom kunskapstestning i lämpliga, rättssäkra och effektiva former, enligt utredningen. Lagändringarna föreslås gälla från och med 1 juli 2027.

FARR menar att riksdagen bör välja andra vägar än kunskapsprov för att nå målen delaktighet och integration. FARR är principiellt motståndare till att införa extra villkor för tillstånd eftersom det strider mot tanken om grundläggande mänskliga rättigheter inom asyl och migrationsområdet.

– Att säga ”du får inte vara med” har aldrig varit ett bra sätt att dra in den som står utanför, säger Sanna Vestin, en av dem som arbetat med FARR:s remissvar. Det skulle vara bättre att satsa på till exempel att asylsökande får läsa svenska och får bo så att de får kontakter i samhället än att införa test som riskerar slå ut de nyanlända som har det svårast.

Kunskapsprov riskerar enligt FARR att skapa mekanismer som blir diskriminerande och försvårar för individen att inta sina fri- och rättigheter. Enskilda kan i förlängningen förlora sitt uppehållstillstånd. FARR ser med stark oro hur den förda migrationspolitiken snarast motverkar delaktighet och integration och vill varna för att de sammantagna konsekvenserna av de lagändringar som nu genomförs ytterligare kan förstärka utanförskap och trasa sönder samhällsgemenskapen.

I FARR:s remissvar beskrivs ingående och med utgångspunkt i beprövad kunskap motiveringen till att avvisa utredningens förslag.

Hämta hela remissvaret.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV