Krönika

Jag tänker på alla Lilja vi har svikit

”Traffickingoffer är människor som samhället har svikit på alla plan. Vi har en skyldighet att göra absolut allt vi kan för att stötta, rehabilitera och ge de här personerna rättvisa. ” Det skriver Alice Bah Kuhnke (MP) som förhandlar antitraffickingdirektivet för den gröna gruppen i EU.

I dagarna är det 21 år sedan Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever hade premiär och satte ljus på den skoningslösa människohandel som pågår i skuggorna. Filmen skildrar hur 16-åriga Lilja, i ett land som tillhört det forna Sovjet, tvingas in i prostitution och lurad till Sverige där utnyttjas som sexslav.

Trots att många år har passerat, fångar filmen en verklighet som pågår varje dag, runt om i Sverige, Europa och världen. En verklighet där kvinnor och barn, köps och säljs för att utnyttjas och utsättas för de grövsta av övergrepp.

Det är en verklighet som måste förändras. Just nu förhandlar jag en ny lagstiftning som ska förhindra trafficking i EU. I förhandlingarna kämpar jag för striktare lagstiftning mot dem som möjliggör trafficking och utnyttjar traffickingoffer, och för att offer ska få rättvisa, stöd och rehabilitering.

I förslaget som ligger på bordet vill man göra det olagligt att köpa traffickingoffer, men bara om man kan bevisa att köparen redan innan hade vetskap om att det var ett offer för människohandel. Det räcker inte på långa vägar. Torskar tar inte hänsyn till hur vidare den de köper är ett traffickingoffer eller inte. Att en kvinna säljs som sexslav påverkar inte köplusten hos män som saknar skrupler. Det måste alltid vara olagligt att utnyttja traffickingoffer och ingen ska komma undan med att påstå att de inte visste.

”När jag sitter i förhandlingsrummet tänker jag på Lilja. Och på alla flickor som henne, som vi som samhälle fortsätter svika genom att inte göra absolut allt i vår makt för att förhindra att övergreppen kan ske överhuvudtaget.”

Men för att utrota trafficking måste vi också få ned efterfrågan. Vi miljöpartister kämpar för att den svenska sexlagstiftningen, där sexköp är olagligt, ska införas i hela EU.

Men när det kommer till trafficking är den absolut viktigaste frågan hur vi omhändertar offer. Traffickingoffer är människor som samhället har svikit på alla plan. Vi har en skyldighet att göra absolut allt vi kan för att stötta, rehabilitera och ge de här personerna rättvisa.

Det handlar om att de ska ha rätt till uppehållstillstånd, långsiktig rehabilitering och rättsligt stöd, även om man väljer att överklaga. Det är också avgörande att stödet inte är villkorat till att man samarbetar i den rättsliga processen. Rehabilitering processen är lång och individuell, och stödet måste utformas därefter.

Trots att Sverige har valt rätt när det kommer till sexköpslagstiftningen finns det stora brister när det kommer till att säkerställa tillräckligt stöd till brottsoffer. Därför är det särskilt viktigt att den lagstiftning vi nu förhandlar, sätter strikta krav på  stödet till brottsoffer.

När jag sitter i förhandlingsrummet tänker jag på Lilja. Och på alla flickor som henne, som vi som samhälle fortsätter svika genom att inte göra absolut allt i vår makt för att förhindra att övergreppen kan ske överhuvudtaget.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker och Gröna Gruppens förhandlare för anti-traffickingdirektivet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV