Nyheter

Barnafödandet lägsta på över 50 år

Det så kallade fruktsamhetstalet har inte varit lägre sedan mätningarna startade 1970.

Barnafödandet fortsätter nedåt i Sverige, visar ny statistik från SCB. Antalet födda barn per kvinna är nu det lägsta på över 50 år.

Under januari till och med september i år föddes knappt 77 300 barn i Sverige. Det är 20 år sedan det senast föddes färre barn under årets tre första kvartal. Det visar en ny rapport från Scb.

– Det senaste året som det föddes färre barn under årets nio första månader än i år var 2003. Då föddes det nästan 76 500 barn under januari till september. Men då hade Sverige nästan 1,6 miljoner färre invånare än nu, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på Scb i en kommentar.

Jämfört med motsvarande period förra året har antalet nyfödda minskat med 5,3 procent i år.
– Men barnafödandet hade redan börjat gå ner under 2022. Jämför vi januari–september 2023 med genomsnittet under motsvarande period de senaste tio åren så har antalet födda barn minskat med över 12 procent i år, säger Lovisa Sköld.

Räknat i förhållande till befolkningens storlek och sammansättning blir den nedåtgående trenden ännu tydligare:
– Under årets tre första kvartal låg barnafödandet på 1,50 barn per kvinna enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. Ingen gång sedan åtminstone 1970, vilket är så långt tillbaka som den här statistiken sträcker sig, har det varit lägre under årets nio första månader, säger Vitor Miranda, demograf på Scb.

Summerad fruktsamhet är ett demografiskt mått där antalet födda barn ställs i relation till antalet kvinnor i barnafödande åldrar. Eftersom det utgår från hur många barn som faktiskt föds så kan det ändras från år till år – och ger därför en bra bild av befolkningsutvecklingen.

De lägsta fruktsamhetstalen för årets nio första månader hade tidigare varit år 1999 med 1,56 barn per kvinna. Då hade barnafödandet nått en historisk botten.

Fruktsamheten i Sverige har varierat över tid. Den påverkas bland annat av ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som till exempel förändringar i familjepolitiken.
– Forskningen har inget definitivt svar på varför vi ser en sådan här nedgång just nu. Men historiskt sett bör nedgången följas av en uppgång. När den kommer är däremot svårt att förutspå, säger Vitor Miranda.

Befolkningsstatistik per kvartal i statistikdatabasen
Summerad fruktsamhet i statistikdatabasen
Barnafödandet i Sverige det lägsta på 20 år

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV