Nyheter

Få söker information om klimakteriet från vården

Få får eller söker information om klimakteriet från vården.

Fortfarande finns det stora kunskapsbrister vad gäller olika symtom och vilken vård som finns att få. I en ny rapport visar RFSU att bara en av tio kvinnor har fått information om klimakteriet från sin vårdcentral, och bara en fjärdedel från sin gynekolog. Samtidigt känner en dryg majoritet av kvinnorna sig varken positiva eller negativa till klimakteriet.

I rapporten svarar mer än hälften att de har pratat med och fått information om klimakteriet från sina vänner och familj, alltså betydligt fler än de som har fått eller inhämtat information från vården.

– Det finns mängder av chattforum på nätet som är fulla av kvinnor som diagnostiserar varandra med alla möjliga symptom samtidigt som endast en fjärdedel pratar med sin gynekolog. Det är oroande. Det är bra att man söker stöd och tröst hos vänner, familj och andra kvinnor men vården borde vara den viktigaste och största kunskapskällan, säger Åsa Enervik, barnmorska och expert på RFSU, i ett pressmeddelande.

Neutralitet inför klimakteriet vanligt

I rapporten framkommer att en tydlig majoritet, 56 procent, av kvinnorna i undersökningen är neutrala i förhållande till klimakteriet, och 35 procent är negativa till klimakteriet. Nio procent är positiva till det. När kvinnorna sätter ord på sina känslor kring att bli äldre och går in i klimakteriet svarar 28 procent ”mogen”, 23 procent svarar ”bekväm”, 22 procent ”lugnare”. 20 Procent uppger ”frustrerad”, 20 procent ”nedstämd” och 17 procent ”utmattad”.

I rapporten som släpps i samband med internationella klimakteriedagen som infaller årligen den 18 oktober framgår det också att det saknas kunskap om de olika symtom som klimakteriet kan ge. Många känner till värmevallningar men färre kände till att även tröttheten och minskad fysisk ork kan vara ett symtom av klimakteriet. Att bättre information kan vara viktigt exemplifieras att 77 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de upplevde just trötthet och minskad fysisk ork men bara 37 procent kände till att det kunde vara klimakteriesymtom. Just värmevallningar är det symtom som de flesta känner till – 90 procent identifierade det som ett symtom.

Bara en femtedel talar om klimakteriet

Rapporten bygger på en undersökning av 3 000 kvinnor i Norden, i ålder 45–65 år och pekar också på att fortfarande är relativt tyst om klimakteriet. För även om fler kvinnor pratar med vänner och familj om klimakteriet än med vården så är det bara en av fem kvinnor i Sverige som talar med någon om det. Ändå ligger Sverige högst jämfört med de andra nordiska länderna där Norge följer tätt efter, därefter Danmark där 16 procent talar med någon om klimakteriet och Finland där siffran är 13 procent. Bara 39 procent av de kvinnor som har genomgått klimakteriet svarar att de hade tillräcklig information innan klimakteriet började. RFSU meddelar att organisationen nu lanserar ett långsiktigt initiativ:

– Det är avgörande att kvinnor får korrekt information från pålitliga källor för att bäst kunna hantera klimakteriets många varierande aspekter. Vi ser ett tydligt behov att hjälpa kvinnor att förstå och identifiera sina egna behov tidigt och har därför utvecklat ett vägledande självskattningstest samt en helt ny produktserie för klimakteriebesvär. Vi har även släppt en omfattande digital utbildning för apotekspersonal, vilket kommer förbättra rådgivningen om klimakteriet när kvinnorna söker hjälp på apoteken, säger Anette Otterström, Communication & Brand Manager på RFSU AB.

Fakta: Klimakteriet

RFSU:s rapport Klimakteriekollen omfattar svar från 3 000 kvinnor i åldrarna 45–65 i Norden. Undersökningen utfördes under 2022.

63 procent uppger att kvinnliga vänner är dem som de talar med om klimakteriet, därefter följer partner på 29 procent. Bara 24 procent pratar med sin gynekolog om klimakteriet.

Många saknar kunskap om att klimakteriet kan ge upphov till många och olika symtom, 90 procent känner till värmevallningar men bara 37 känner till att även trötthet och minskad fysisk ork kan vara symtom.

RFSU har gjort ett självskattningstest som du kan göra för att ta reda på om du befinner dig i klimakteriet.

Källa: RFSU

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV