Nyheter

Gun Heimer prisas – är Årets Storasyster

Gun Heimer, professor i kvinnomedicin och överläkare, är Årets Storasyster, ett nyinstiftat pris från stödorganisationen Storasyster.

Professorn och gynekologen Gun Heimer fick på måndagen motta priset Årets Storasyster på Dramaten i Stockholm. Priset är nyinstiftat av organisationen Storasyster som ger stöd till den som har utsatts för sexuella övergrepp.
– Att få utmärkelsen Årets Storasyster är mycket hedrande, säger Gun Heimer.

Prisutdelningen skedde i samband med en metoo-gala som organisationen Storasyster arrangerade måndagen den 16 oktober i Stockholm för att uppmärksamma startskottet för metoo-rörelsen för sex år sedan. Under galan delades det första priset för Årets Storasyster ut till Gun Heimer. Hon får priset för sin ”livslånga gärning för personer som utsätts för sexuella våld”, skriver Storasyster i ett pressmeddelande. Gun Heimer säger att hon känner sig hedrad av utmärkelsen:

– Jag har följt Storasysters arbete sedan starten och är mycket imponerad av deras viktiga, oförtröttliga arbete. Priset betyder mycket för mig personligen men också för hela den verksamhet som NCK [Nationellt centrum för kvinnofrid] står för. Att jag får ta emot den här utmärkelsen betyder förstås också att arbetet bedöms vara värt att uppmärksammas och gör skillnad i vardagen och i samhället, säger hon i pressmeddelandet.

Tryckte på vikten att fråga om våldsutsatthet

Gun Heimer är professor emerita i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld. 2007 fick hon i uppdrag av den dåvarande regeringen att starta och leda ett nationellt kunskaps- och resurscentrum, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som hon också tidigare var föreståndare för. Även som gynekolog har hon arbetat med frågor som berör kvinnors hälsa, våld mot kvinnor och sexuella övergrepp, och hon har forskat om sexuella övergrepp såväl som om metoder för hur de som utsätts för sexualbrott kan tas om hand.

Enligt juryn, som leddes av Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen, får Gun Heimer priset bland annat för att hon: ”har i sitt arbete förespråkat vikten av kunskap och utbildning om våld, placerat ansvaret på en strukturell nivå, verkat för att ge verktyg till yrkesverksamma och underlättat samverkan mellan olika myndigheter. Hon har medverkat till framtagandet av ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av utsatta och tidigt belyst vikten av att våga fråga om våldsutsatthet.” Enligt juryn har hennes arbete haft stort betydelse för Storasysters målgrupp och även framöver anses hennes arbeta komma att spela stor roll för den som utsätts för sexualbrott.

Kunskap och rätt metoder viktigt

Gun Heimer betonar vikten av att samhället kan gripa in snabbt och samordnat när en ett övergrepp har skett:

– Polis, sjukvård och rättsvårdande myndigheter måste ha kunskap och metoder för att utreda och vårda på ett optimalt sätt. Sexualbrott är grova brott som måste utredas precis som nu sker med gängkriminalitet, säger hon och tillägger att det preventiva arbetet i form av jämställdhetsarbete måste inledas redan i förskolan och sedan fortsätta där och på andra platser där unga befinner sig som i exempelvis idrottsklubbar.

På galan deltog såväl politiker som representanter från näringslivet och civilsamhället samt folk från underhållningsbranschen. Galan leddes av journalisten och programledaren Amie Bramme Sey.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV