Nyheter

De kan få queert litteraturpris

  Nino Mick (Årets roman) och Judith Kiros (Årets poesi) nominerade till nya priset Prisma.

I december delas Prisma ut för första gången, ett pris för nyutgiven queerlitteratur. Nu har årets nomineringar tillkännagetts. Bland dem finns bland andra Judith Kiros och Nino Mick.
 

Syftet med den nya priset Prisma är att uppmärksamma och prisa verk som utforskar och förnyar den queera litteraturen och som med sin omstörtande potential och hantverksskicklighet engagerar en queer publik. Bakom priset finns en rad aktörer, bland annat Bögbibblan och PAGE 28.

Pristagarna i sju olika kategorier kommer att utses av lika många jurygrupper och ta emot pris vid en gala på Malmö Opera den 11 december 2023. Totalt är trettio verk nominerade i sju olika kategorier:  Årets roman, Årets diktsamling, Årets barn- och ungdomsbok, Årets serie, Årets facklitterära bok, Årets översättning (till svenska) och Årets nordiska verk.

Bland de nominerade finns bland andra Judith Kiros, nominerad i kategorin Årets poesi, med diktsamlingen Det röda är det gränslösa och Nino Mick, nominerad i kategorin Årets roman med boken Vulcan.

– Det är fantastiskt att ha blivit nominerad till ett pris som lyfter fram det skeva, oortodoxa och marginaliserade i litteraturen – särskilt med den här diktsamlingen, som är intresserad av precis de sakerna, säger Kiros i en kommentar.

Prisma kan tilldelas verk som skildrar queera erfarenheter eller queera liv, som bryter mot cis- och heteronormativa föreställningar om sexualitet, kön och relationer. För att verket ska falla under kategorin queerlitteratur ska queera erfarenheter vara centrala i verket. 

Prisma är ett kollektivt projekt, sprunget ur den queerlitterära myllan. ”Det här är vårt stora tack till de nordiska författare, översättare, illustratörer och förläggare som gör att vi kan ta del av så många queera litterära skildringar” skriver Prisma på sin hemsida.

– Våra jurygrupper, med 50 medlemmar från Färöarna till Helsingfors, har jobbat hårt med att sålla fram de nominerade verken. Det känns fantastiskt att se vilken bredd och mångfald det finns i den nordiska queera litteraturutgivningen och ha möjlighet att lyfta alltifrån etablerade och välkända författare och outgivna seriealbum, säger Makz Bjuggfält, initiativtagare till Prisma. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV