Nyheter

Professor från Umeå medlem i FN:s AI-råd

Virginia Dignum är en av 38 experter i FN:s nya expertorgan för artificiell intelligens.

Virginia Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå Universitet har som enda svensk utsetts till medlem i Förenta nationernas expertorgan för artificiell intelligens. Organet har till uppgift att ge råd och föreslå lösningar kring styrning och ledning av AI på global internationell nivå.

Totalt är 38 experter utsedda till Förenta nationernas expertorgan för artificiell intelligens, AI. Virginia Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå Universitet är en av dem. Medlemmarna kommer från olika vetenskapsområden och bakgrunder.

– Jag är mycket hedrad över att ha blivit utvald till detta organ. Det är väldigt bra att FN strävar efter en global AI-styrning, eftersom vi behöver dra nytta av de många regionala initiativ och styrinstrument som redan utvecklas eller håller på att utvecklas. Jag är angelägen om att bidra till en nätverksbaserad strategi med flera olika intressenter som utnyttjar befintligt arbete och överbygger olika perspektiv, säger Virginia Dignum i en kommentar.

Det rådgivande expertorganet kommer att bidra med olika perspektiv och alternativ för hur AI kan styras och anpassas för mänsklighetens nytta. Arbetet kommer att fokusera på mänskliga rättigheter och målen för hållbar utveckling.

– Jag kommer att arbeta för att det rådgivande organet ska kunna föra en balanserad debatt om AI:s möjligheter och utmaningar, utan att sprida rädsla eller bagatellisera möjligheterna och utmaningarna, fortsätter Dignum.

Rådet kommer att bestå av experter från regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. De kommer att engagera och samråda med befintliga och nya initiativtagare samt internationella organisationer för att överbrygga perspektiv mellan intressegrupper och nätverk.

Det officiella namnet för expertorganet är High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence och ligger organisatoriskt sett direkt under generalsekreterare António Guterres kansli.

Om Virginia Dignum: Virginia Dignum är professor i ansvarsfull artificiell intelligens vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Dignum är anknuten till ett flertal högprofilerade europeiska och internationella organ och kommittéer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV