Nyheter

Sverige bojkottar nedrustningsmöte på grund av Nato-ansökan

Utrikesminister Tobias Billström (M) åker inte till New York.

Nästa vecka börjar det andra statspartsmötet för FN:s kärnvapenförbud Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), en konvention som innebär att kärnvapen totalförbjuds. Men Sverige kommer inte att närvara på mötet

Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen tillhör dem som åker till New York för att bevaka Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Utrikesminister Tobias Billström har meddelat att Sverige inte kommer att närvara på mötet, i motsats till förra året. Detta  med hänvisning till att FN:s kärnvapenförbud inte skulle vara förenlig med ett medlemskap i Nato. I en ny delrapport undersöker Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen hur ett svenskt Natomedlemskap, och processen dit, kan och har påverkat Sveriges nedrustningspolitik och i synnerhet ställningstaganden för kärnvapennedrustning. 

– Att Sverige nu tydligt väljer en väg för kärnvapen och från nedrustning är att kasta decenniers hårt arbete för kärnvapennedrustning i soptunnan. Sverige bör, trots Natoansökan, kunna observera möten som handlar om kärnvapen och värna alla multilaterala processer för en säkrare värld och en värld fri från kärnvapen. Kommande generationer kommer döma oss för det agerande som regeringen nu visar, säger Vendela Englund Burnett, ordförande på Svenska Läkare mot Kärnvapen, i en kommentar.

I regeringens promemoria om ett svenskt Natomedlemskap från oktober 2022 framhålls att Sverige även som Natomedlem kan fortsätta främja grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, bland annat för kärnvapennedrustning. Den nya delrapporten visar att den svenska Natoprocessen redan påverkat Sveriges hållning i frågor om nedrustning. Sverige lämnade exempelvis 2022 det humanitära initiativet, ett initiativ som uttrycker att kärnvapen är särskilt inhumana vapen som inte får användas under några omständigheter, med hänvisning till att Sverige som ansökande stat till Nato inte längre kunde skriva under då initiativet anses gå emot Natos kärnvapendoktrin. 

– Det är oerhört problematiskt att Sveriges historiskt starka röst för fred och nedrustning på kort tid tystnat på grund av Natoprocessen. Det är häpnadsväckande att Sveriges regering inte deltar vid andra statspartsmötet och därmed tar avstånd från konventionen och detta viktiga arbete för en värld utan kärnvapen. Det väcker också många frågor kring om Sverige överhuvudtaget framöver kommer att vara en röst för kärnvapennedrustning, säger Kerstin Bergeå, ordförande på Svenska Freds.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV