Nyheter

Samkönat föräldraskap erkänt i ett land ska gälla i hela EU

Alla barn i EU ska ha samma rättigheter, oavsett familj.

EU-parlamentet har med stor majoritet röstat för att regnbågsfamiljers föräldraskap som har erkänts i ett EU-land automatiskt också ska gälla i alla unionens medlemsstater. Detta för att garantera att alla barn har jämlika rättigheter. Nästa steg är att EU:s medlemsländer behandlar lagen.

På torsdagen röstade EU-parlamentet för ett förslag att ett föräldraskap som har erkänts i ett EU-land automatiskt ska gälla även i övriga EU-länder, oavsett hur ett barn ”har kommit till, fötts eller vilken familj de har”. Syftet är att se till att alla barn har samma rättigheter i ett land vad gäller utbildning, hälso- och sjukvård, och vårdnadshavare.

Vad gäller föräldraskap har de olika medlemsländerna själva rätt om de till exempel erkänner surrogatmödraskap men om det föräldraskapet har erkänts i ett annat EU-land ska det erkännas i alla EU-länder oavsett nationella lagar.I omkring en tredjedel av EU:s medlemsländer erkänns inte regnbågsfamiljer.

När dessa reser till EU-länder som inte erkänner samkönade äktenskap eller föräldraskap betyder det att deras familjer i juridisk mening inte längre finns. Omkring 2 miljoner barn kan befinna sig i ett sådant läge att deras föräldrar inte erkänns som deras föräldrar i en annan medlemsstat.

– Inget barn får diskrimineras på grund av familjen de tillhör eller för sättet de föddes. I nuläget kan barn förlora sina föräldrar, juridiskt sett, när de åker in i en annan medlemsstat. Det oacceptabelt. Med den här omröstningen kommer vi närmare målet att försäkra att om du är en förälder i en medlemsstat så är du en förälder i alla medlemsstater, säger Maria–Manuel Leitão-Marques från det portugisiska Socialistpartiet som tillhör S&D-gruppen i EU-parlamentet, skriver parlamentet på sin hemsida.

Fri rörlighet – även för regnbågsfamiljer

Detta är nödvändigt för att säkra att den fria rörligheten inom EU inte bara gäller heterosexuella familjer utan också regnbågsfamiljer, skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

– Nu har EU-parlamentet tagit tydlig ställning för regnbågsfamiljers rättigheter, att våra barn har lika stor rätt till sina föräldrar som barn till heterosexuella föräldrar. Det är förstås välkommet, säger Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk, som har varit medförhandlare för lagförslaget, efter omröstningen.

– Den stora utmaningen nu är att få med sig de länder som alltid attackerar hbtqi-personers rättigheter. Här ligger ett stort ansvar på att regeringar som Sveriges visar att samhället faktiskt inte faller samman bara för att fler sorters familjer än den heterosexuella kärnfamiljen erkänns, fortsätter Malin Björk.

366 ledamöter röstade för förslaget, 145 röstade emot och 23 lade ner sina röster. Sverigedemokraterna var det enda svenska partiet som lade ner sina röster, övriga röstade för förslaget. I nästa skede ska EU:s medlemsstater ta ställning till förslaget och fatta ett enhälligt beslut om den slutgiltiga versionen, skriver EU-parlamentet.