Nyheter

Ensamstående kvinnor ”under stark ekonomisk oro”

”Om ekonomer pratar om att Sverige befinner sig i ekonomisk vinter är ensamstående kvinnor som grupp i ekonomisk istid”, sägerCamilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Sex av tio ensamstående kvinnor har känt sig tvungna att använda sig av sparade medel eller sälja något på marknadsplatser på nätet för att klara sina utgifter under det senaste halvåret. Det visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av Fredrika Bremer-förbundet som menar att det råder ”ekonomisk istid” för ensamstående kvinnor.

Undersökningen visar att ensamstående har känt större ekonomisk oro än sammanboende under det senaste halvåret. Oron handlar om ökade hushållsutgifter, hushållets försörjning liksom om att hushållets ekonomi påverkar barnens behov eller deras välmående negativt.

– Det är beklämmande att ensamstående lever under stark ekonomisk oro. Kvinnor har ett sämre utgångsläge med lägre löner, ofrivillig deltid, större ekonomiskt ansvar för barnen. Det ger så klart konsekvenser för barnen och deras framtid. För att vara tydlig så använder ensamstående framtida pengar att köpa julklappar till barnen, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet, i ett pressmeddelande.

Bland ensamstående föräldrar känner två av tio oro för att inte kunna köpa julklappar åt barnen. Varannan ensamstående förälder känner stor oro för att inte klara sig ekonomiskt om de skulle drabbas av en längre tids sjukdom, eller vid en längre period av arbetslöshet. Särskilt ensamstående kvinnor känner sådan oro, framkommer i undersökningen som har genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Fredrika Bremer-förbundet.

Ensamstående kvinnor i ”ekonomisk istid”

Bland sammanboende föräldrar har också fyra av tio behövt använda sparade medel avsedda för framtiden eller sälja saker på marknadsplatser på nätet, som Blocket och Tradera, behövt långa pengar eller på annat sätt försöka få fram pengar för att klara sina grundläggande utgifter det senaste halvåret. För ensamstående gäller detta varannan av de tillfrågade. Och bland ensamstående kvinnor handlar det om sex av tio som har behövt göra detta.

– Utmaningen handlar om att kunna försörja sig själv och sina barn. Om ekonomer pratar om att Sverige befinner sig i ekonomisk vinter är ensamstående kvinnor som grupp i ekonomisk istid, säger Camilla Wagner.

Fredrika Bremer-förbundet anser det krävs att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag indexeras för att räknas upp i takt med inflationen, samt att den höjning som har införts blir permanent. Andra åtgärder förbundet vill se är lagstiftad rätt till heltid, samt skattereformer som har som uttalat syfte att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Fakta: ”Ekonomisk istid”

60 procent av tillfrågade ensamstående kvinnor har känt sig tvungna att använda sig av sparade medel eller sälja något på marknadsplatser på nätet för att klara sina utgifter under det senaste halvåret.
Samma siffra för alla ensamstående är 50 procent, och för sammanboende föräldrar handlar det om 40 procent.

Fredrika Bremer-förbundet vill att barnbidrag och bostadsbidrag ska indexeras och räknas upp med inflationen, att heltid blir en lagstiftad rättighet, att skattereformer får som uttalat syfte att minska inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

Undersökningen genomfördes av Verian mellan den 31 oktober och den 23 november i år. Ensamstående föräldrar i åldern 20–59 år med minst ett barn under 18 år var huvudmålgrupp, och sammanboende föräldrar i samma åldersgrupp var referensgrupp. Undersökningen har gjorts genom en webbenkät, och 611 ensamstående föräldrar liksom 556 sammanboende föräldrar har intervjuats.

Källa: Fredrika Bremer-förbundet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV