Nyheter

Stort svenskt stöd för permanent eldupphör i Gaza

Palestinska kvinnor och barn sörjer dödade familjemedlemmar på ett sjukhus i Rafah, södra Gazaremsan, på torsdagen den 21 december.

Nästan hälften av svenskarna vill att Sveriges regering kräver ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza, medan 23 procent tar avstånd från påståendet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Action Aid, som menar att resultatet visar att ”allmänheten tycker att våldet mot civila i Gaza har gått alldeles för långt”.

Sveriges regering röstade ja till ett eldupphör i Gaza i FN:s generalförsamling den 12 december, men det som fick utrikesminister Tobias Billström att ställa sig bakom resolutionen var att ett ord ändrades. Istället för en ”permanent” vapenvila krävdes en ”humanitär” vapenvila, och det var den ändrade ordalydelsen som fick Sverige och Billström att rösta för resolutionen. I en ny undersökning av Novus, som har genomförts på uppdrag av Action Aid, finns det dock stort stöd bland svenskarna för just en permanent vapenvila:

– Det faktum att närmare varannan svensk vill att Sverige kräver ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza ger en tydlig indikation om att allmänheten tycker att våldet mot civila i Gaza har gått alldeles för långt. Resultatet visar också att det finns en stark opinion för att Sverige, som historiskt sett varit en viktig röst för mänskliga rättigheter och fred, ska fortsätta ta en tydlig position i dessa frågor globalt, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare Action Aid Sverige i ett pressmeddelande.

Sverige ”bör” agera för mänskliga rättigheter

1 037 personer fick svara på påståenden i undersökningen och fick uppge om och i vilken grad de instämde i olika påståenden. Nästan sju av tio svenskar, 68 procent, instämde i påståendet att Sverige bör vara en aktör för mänskliga rättigheter globalt. Tittar man på kvinnor i åldersgruppen 18–34 år svarade hela 83 procent att de instämde i påståendet. Bara tio procent uppgav att de tar avstånd från påståendet.

På påståendet att Sveriges regering ska kräva ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza svarar 48 procent att de instämmer. 23 procent tar avstånd från påståendet. Mer än hälften av de tillfrågade, 54 procent, höll med om påståendet att Sverige bör arbeta för att fler EU-länder ska kräva skydd av civila i Gaza. Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 6 december 2023.