Nyheter

Nytt läkemedel kan lindra värmevallningar

Det nya icke-hormonella läkemedlet kan lindra värmevallningar orsakade av klimakteriet.

Ett av de vanligaste symtomen för kvinnor i klimakteriet är värmevallningar som kan uppkomma plötsligt, orsaka kraftig svettning och obehag. Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s expertkommitté godkännandet av ett nytt läkemedel som kan hjälpa de som inte kan behandlas med hormoner.

Klimakteriet brukar inträffa i åldern 45–55 men många kan få symtom tidigare. När östrogenet börjar fluktuera och sjunka påverkas kroppen, och klimakteriet kan inverka på hjärnan, menstruationer, men också hud, muskulatur och känsloläge.

Veoza är en tablett som tas dagligen och som fungerar genom att påverka hjärnans center för temperaturkontroll – genom att blockera ett protein, neurokinin B, regleras temperaturkontrollen i hyptotalamus. Däremot påverkar den inte andra symtom som kan uppstå under klimakteriet.

– Värmevalllningar och nattsvettningar som orsakas av klimakteriet är vanligt, och kan ha betydande påverkan på en kvinnas vardag, säger Julian Beach, ställföreträdande chef vid Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, till Sky News efter att läkemedlet nu också har godkänts i Storbritannien.

– Vi är därför glada för att ha godkänt Veoza (fezolinetant) mot värmevallningar och nattsvettningar som orsakas av klimakteriet, fortsätter han.

Kan kosta 6 000 kronor per månad

Ofta har östrogen rekommenderats för kvinnor i klimakteriet för att hantera värmevallningar. Men hormonella läkemedel vill eller kan inte alla ta. Därför finns stort hopp om att det nya icke-hormonella läkemedlet Veoza ska kunna ge hjälp. Trots att läkemedlet nu har godkänts i Storbritannien, har det inte godkänts för förskrivning via den offentliga sjukvården NHS, rapporterar BBC.

Därmed kan läkemedlet bli dyrt och inte tillgängligt för alla: enligt en beräkning av Devi Sridhar, ordförande för global hälsa vid the University of Edinburgh i Skottland, kan den komma att kosta upp till motsvarande 6 000 kronor per månad. Hon betonar att även om läkemedlet ses som ett genombrott så är det ingen bot på klimakteriet: ”Det är ett enormt steg framåt vad gäller att lindra ett viktigt symtom men det finns mycket mer att göra på det här området”, skriver hon i en opinionsartikel på the Guardian.

Få arbetsgivare stöder kvinnor i klimakteriet

Hon pekar också på att detta läkemedel som många andra också har biverkningar och att läkemedelsverket i USA, FDA, har rekommenderat att alla patienter bör genomgå blodprov för att kontrollera levervärdena innan användning. Därefter bör regelbundna leverprover tas en gång var tredje månad, enligt FDA:s rekommendationer.

Klimakteriet och de många symtom som kan uppstå har uppmärksammats betydligt mer i Storbritannien på senare år, inte minst hur detta påverkar kvinnors arbetsliv. I en ny studie av fackförbundet Unite uppger många kvinnor att de har svårt att få tillräckliga pauser för toalettbesök eller andra behov som klimakteriesymtomen ger upphov till.

Av 11 000 svar uppgav 83 procent att deras arbetsgivare inte gav kvinnor i klimakteriet något stöd. Många kvinnor uppgav att deras pauser för sådant som toalettbesök dokumenterades och sju procent uppgav att de var tvungna att be om lov för att använda toaletten, rapporterar the Guardian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV