Nyheter

Extremvärme problem för gravida

Extrem hetta är ett problem för gravida och kan leda till för tidig födsel och missfall. Trots det omfattas sällan denna grupp av värmerådgivning från hälsovårdsmyndigheter, enligt organisationen Human Rights Watch.

Myndigheterna bör klassa gravida personer bland dem som är mest utsatta när värmeböljor slår till. Det menar Human Rights Watch och hänvisar till forskning på området.

För tidig födsel och missfall är två komplikationer som ökar i risk vid exponering av för höga temperaturer visar vetenskapliga studier.

Enligt organisationen bör även journalister och andra som undersöker folkhälsan också uppmärksamma gravidhälsa och skriva om de risker varaktig hetta innebär för gravida.

Låginkomsttagare är hårdast drabbade då de ofta saknar tillgängliga sätt att kyla ner sig på och inte i lika stor utsträckning nås av informationsinsatser från myndigheterna.

Studier från bland annat USA visar att för tidig födsel och missfall är vanligare bland svarta än vita kvinnor. Det kan enligt forskarna bero på ekonomisk ojämlikhet samt strukturell orättvisa inom vården.

FN:s barnfond (UNICEF) och Världshälsoorganisationen har nu skärpt sina rekommendationer för planering och åtgärder vid värmeböljor.

Extra åtgärder behöver också genomföras för att erbjuda gravida kvinnor skydd mot värme på allmänna kommunikationer och arbetsplatser runt om i världen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV