Nyheter

Afghanska flickor sörjer indragen skolgång

Flickor får bara gå i skolan till sjätte klass i Afghanistan.

Afghanska flickor som hade sett fram emot att gå ut sexan har istället sörjt att de sannolikt inte kommer att få studera igen. Detta då talibanerna som tog över makten i landet i augusti 2021 har förbjudit flickor och kvinnor att läsa längre än till sjätte klass.

En av de flickor som gick ut sexan den 11 december är trettonåriga Bahara Rustam som Associated Press har intervjuat. Hon skulle ha börjat sjuan men vet att hon inte kommer att få fortsätta sin skolgång:

– Att gå ut [sexan] betyder att vi ska börja sjunde klass. Men alla våra klasskamrater gott och vi var väldigt besvikna, säger eleven som just har slutat på Bibi Razia-skolan i huvudstaden Kabul, till nyhetsbyrån.

Bara några veckor efter att talibanerna intog huvudstaden i mitten av augusti 2021 – kort efter att USA liksom Nato hade dragit tillbaka sina trupper från landet efter 20 års krig – stängde talibanerna flickskolorna. Då hävdade man att det handlade om säkerhetsskäl och att flickskolorna skulle öppna igen vid ett senare tillfälle.

Men samma dag som de skulle öppnas våren 2022 sköts det upp, och därefter meddelade talibanerna att flickor bara skulle få gå i skolan till sjätte klass. För ett år sedan förbjöd talibanerna även kvinnor från att studera vid universitet, samt förbjöd dem att jobba för internationella icke-statliga organisationer.

I dagsläget är kvinnor utestängda från de flesta jobben, får inte besöka parker eller gym och måste bära burqa i offentligheten.

Orolig för framtiden

Setayesh Sahibzada, också hon tretton år, är orolig inför framtiden eftersom hon inte får studera längre:

– Jag får inte klara mig själv. Jag ville bli lärare. Men nu får jag inte studera, jag får inte gå i skolan.

FN:s särskilda ombud Roza Otunbayeva har gett uttryck för oro att en hel generation av afghanska flickor hamnar allt längre på efterkälken för varje dag som passerar. Afghanistans utbildningsminister har uppget att flickor i alla åldrar har möjlighet att läsa i religiösa skolor, så kallade madrasas, men det är oklart om några moderna skolämnen kommer att tillåtas i dessa skolor.

Enligt analytikern Muhammad Saleem Paigir utgör förbudet mot flickor och kvinnor att studera en katastrof för landet:

– Vi känner till att icke läs- och skrivkunniga människor aldrig kan vara fria och välmående, säger han till AP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV