Nyheter

En majoritet av männen överskattar körförmågan

Framför allt män överskattar sin körförmåga, och störst självförtroende har män i åldersgruppen 50–64 år, enligt en ny undersökning som Kantar Media har gjort på uppdrag av Circle K.

44 procent av 3 000 tillfrågade bilförare anser att de kör bättre än genomsnittet. Uppdelat på kön blir det tydligt att detta i högre grad gäller män än kvinnor – 53 procent av männen anser att de kör bättre än genomsnittet, jämfört med 36 procent av kvinnorna. Det framkommer i en undersökning av Kantar Media.

Det är i en undersökning som Kantar Media har genomfört på uppdrag av Circle K som det framgår att 53 procent av männen anser sig köra bättre än genomsnittet, en tro som är särskilt stark i åldersgruppen 50–64 år. Där är det 63 procent av männen som anser sig köra bättre än genomsnittet. Detta kan vara skäl för oro menar Circle K:s kommunikationschef Erika Albansson Söderlund:

– Det är möjligen ingen överraskning att män överlag har ett gott självförtroende i trafiken. Men, lite oroväckande är det om man jämför med olycksstatistiken, som visar att 75 procent av alla som omkommer i någon form av trafikolycka är män. Så även om det är lite roligt med mäns övertro på sin körförmåga, så finns det en seriös baksida, säger hon i ett pressmeddelande.

Få tror andra stör sig på deras bilkörning

41 procent av kvinnorna i samma åldersgrupp anser att de kör bättre än genomsnittet, och är också den åldersgrupp där självförtroendet i trafiken är som störst. Den andra frågan som har ställts i undersökningen handlar om vad bilisterna tror att medtrafikanterna tycker om dem som bilförare. 45 procent svarar att de inte tror att någon stör sig på dem i trafiken. I en tidigare undersökning från Circle K, som gjordes 2022, framkom det dock att hela 95 procent av alla i trafiken stör sig på ena eller flera saker hos medtrafikanterna. Här är det kvinnorna som i högre grad tror sig inte störa sina medtrafikanter, 46 procent, jämfört med 44 procent bland männen:

– Det är lite humor att nästan alla svenska bilförare irriterar sig på andra i trafiken, men att vi samtidigt tror att ingen irriterar sig på oss. Självbilden kanske överträffar verkligheten, så möjligen är en smula reflektion på sin plats hos oss alla, säger Söderlund.

Hela 57 procent stör sig på att bilföraren bakom inte håller tillräckligt avstånd i undersökningen från 2022, men bara 15 procent i den nya undersökning tror att anda irriterar sig på att för kort avstånd hålls. Istället tror 26 procent att andra bilister irriterar sig på att man kör för långsamt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV