Nyheter

Härnösand växlar upp jämställdhetsarbetet

 Knapp Britta Thyr (MP), och Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun berättar om ny satsning på jämställdhetsarbete i kommunen.

Härnösands kommun kommer att vidareutveckla sitt jämställdhetsarbete. Målsättningen är att alla nivåer i kommunen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv i syfte att åstadkomma en jämställd välfärd inom kommunen.

Fler sjukdagar för kvinnor inom äldreomsorgen, större ansvar bland kvinnor för det obetalda arbetet i hemmet – mycket att återstår att göra i Härnösands kommun menar Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi har sedan tidigare vårt We Do-arbete för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo. Nu vill vi ta ytterligare steg. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi ser till exempel att kvinnor som jobbar inom äldreomsorgen har dubbelt så många sjukdagar som män. Kvinnor tar större ansvar för det obetalda hemarbetet. Män har fortfarande betydligt högre inkomst än kvinnor. Här har vi ett viktigt arbete att göra, säger han i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Härnösands jämställdhetsarbete är en en del av en satsning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med målet att identifiera problem gällande jämställdheten inom kommunen samt att införa förbättringar i styrning och ledning. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla steg, från planering och beslutsfattande till genomförande och uppföljning, dessutom ska politiker och chefer i kommunen under 2024 få utbildning i jämställdhet.

– Vi måste arbeta tillsammans på alla nivåer inom kommunen för att nå resultat. Det handlar inte bara om politiska beslut, utan även om beslut och prioriteringar i vardagen. Vi har också som tydlig ambition att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att lyckas med det krävs att vi prioriterar vårt jämställdhetsarbete. En jämställd organisation är viktig för att alla ska få en bättre arbetsmiljö, säger Andreas Sjölander.

Kommuner lär av varandra

I SKR:s modell ingår också att kommuner kan hjälpa och lära av varandra. Därför kommer Kramfors kommun, som har ingått i satsningen sedan tidigare, att ha mentorsroll för Härnösand kommun.

– Vi kan inspireras av varandras jämställdhetsarbete. Tillsammans kan vi hitta arbetssätt som leder till ett mer jämställt samhälle för alla invånare. Det är i våra verksamheter som villkoren skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män. Det handlar om allt från skolresultat till fritidsaktiviteter och socialtjänstens service. Det är också där vi måste driva jämställdhetsarbetet, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

För att kunna sjösätta jämställdhetsarbetet har kommunens förvaltningar under året som har gått kartlagt sina verksamheter och försökt identifiera var jämställdhetsarbetet behövs.

– Att kartlägga nuläget är en förutsättning för att hitta metoder och verktyg för vårt långsiktiga arbete. Vi behöver jobba mer systematiskt för att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag i det dagliga arbetet, säger Eva-Clara Viklund (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Andra faktorer påverkar också

Kartläggningen har utgått ifrån skillnader mellan män och kvinnor, då det är kring dessa som det finns statistik. Knapp Britta Thyr betonar dock att människor inte bara formas av vilket de kön de tillhör utan även av ålder, etnicitet och sexualitet bland annat, och att vissa varken definierar sig som kvinna eller man.

– En människa har inte bara ett kön utan också en ålder, en etnicitet och en sexualitet. Därför är det viktigt att vi ser att människors möjligheter i livet påverkas av annat än kön. Det finns dessutom personer som inte definierar sig inom de två juridiska könen, säger Knapp Britta Thyr.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV