Krönika

Vi måste elda under vår vrede för att rädda medsystrars liv

”Låt oss gemensamt minnas alla våra medsystrar som fråntagits sina liv och återupprepa vårt löfte om att vi kommer göra allt för att förpassa det könsrelaterade våldet till medeltiden.” Det skriver Evin Incir i en nyårskrönika som betonar att det i ett modernt Europa borde vara självklart att kvinnors- och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Jag är förbannad. Det är du alltid tänker vissa. Så är det. För så länge kvinnor och flickor fortsätter att mördas och vi fråntas vår frihet och möjligheten att leva våra liv tillfullo kommer jag vara arg och elda under min vrede.

Det nya året borde medföra glädje och hopp om förändring. Glad går det dock inte att bli när mäktiga män som de liberala männen president Emmanuel Macron i Frankrike och justitieminister Marco Buschmann i Tyskland fortsätter att blockera möjligheten till en stark EU-lagstiftning för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För en stark lagstiftning krävs inkludering av samtyckeslag. Tillsammans med den ungerska högerkonservativa premiärministern Viktor Orbán har de till och med gemensamt en ”blockerande minoritet” med 35 procent av EU:s befolkning i rådet, alltså medlemsstaternas EU-institution. Ja, det innebär – att så länge det finns en blockerande minoritet så spelar det ingen roll vad alla andra 24 medlemsstater vill.

Nu när juletiden och till och med nyårsafton snart är förbi och det nya året anländer har Macron och Buschmann säkerligen fått vila ut. För många kvinnor och barn runt om i världen var ledigheten emellertid en period av rädsla, smärta och ökad utsatthet för våld i nära relationer.2022 rapporterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Sverige om en skrämmande verklighet där cirka 36 019 fall av misshandel i nära relationer hade rapporterats. En tragisk trend blir tydlig då de flesta anmälningar sker i anslutning till jul och nyår, mer specifikt i januari månad, enligt siffror sammanställda av nyhetsbyrån Siren med data från BRÅ.
 
Av de anmälda fallen, är majoriteten av misshandeln riktad mot kvinnor i parrelationer. Enligt forskare och kvinnojourer ligger alkohol och stress till grund för den ökade våldsnivån under dessa högtider. Denna dystra verklighet understryker behovet av ett intensifierat och kollektivt arbete för att förhindra och bekämpa våldet i hemmet. Det är inte bara en fråga om att hantera de fysiska konsekvenserna av misshandel, utan även att angripa de underliggande orsakerna som möjliggör och uppmuntrar sådana fruktansvärda handlingar.
 
För kvinnor i allmänhet är upprättelse inte en säker utgång vid rapportering av våld och för överlevare av sexuellt våld i synnerhet är upprättelse fortfarande en utopi. Enligt organisationen Avaaz senast rapport som publicerades i början på december 2023 leder endast 1 av 200 våldtäktsfall i EU till fällande domar. Det innebär alltså att straffrihet fortfarande är huvudregeln vid våldtäkt i vår union. Det är avskyvärt och helt oacceptabelt. 
 
Det krävs ett enat och kraftfullt ställningstagande från hela samhällsskiktet för att förhindra och bekämpa detta vidriga våld. Ett viktigt steg är att samtyckeslag införs i alla EU:s medlemsstater. Våldet är nämligen inte avgränsad till enskilda personer eller vissa medlemsstater. Det sker överallt, i hela samhället och i alla EU:s medlemsstater.
 
Ni som har följt mitt arbete vet att jag i egenskap av  Europaparlamentets chefsförhandlare för tidigare nämnda lagpaket, vecka efter vecka och månad efter månad, både uppdaterat om hur förhandlingarna går och reflekterat över vägen framåt. De kommande veckorna kommer att vara helt avgörande om EU:s medlemsstater tar kvinnors och flickors liv på allvar och om orden verkligen följa upp av handling genom stark lagstiftning. För mig är givetvis inget annat än ett starkt lagpaket som leder till handling acceptabelt.

Vid denna tid av reflektion över året som gått och början på ett nytt år, låt oss gemensamt minnas alla våra medsystrar som fråntagits sina liv och återupprepa vårt löfte om att vi kommer göra allt för att förpassa det könsrelaterade våldet till medeltiden. 
 
I ett modernt Europa borde det vara en självklarhet att kvinnors- och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. När till och med liberala män utgör ett hinder vittnar vår tid om en förlegad tid. Det finns dock en förändrande kraft i enighet. Tillsammans med medsystrar runtom i EU och världen är jag säker på att förändring är påväg.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker och chefsförhandlare för lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV