Nyheter

Banbrytande om koppling mellan våld i nära relation och självmord

Tidigare i juli kom en jury fram till att dödsfallet då en kvinna tog sitt eget liv 2017 ska betraktas som en form av dråp.

2017 tog den brittiska kvinnan Kellie Sutton livet av sig efter att varit utsatt för våld i nära relation. Efter en lång kamp från hennes familj har en jury nu kommit fram till att hennes död inte ska betecknas som självmord utan att hon dödades. Utslaget beskrivs som banbrytande eftersom den direkt kopplar våldet hon utsattes för av sin partner till att hon dog.

Det var tidigt i juli i år som en domstol i Hertfordshire efter dödsfallsutredning av trebarnsmamman Kellie Suttons död har kommit fram till att det som ledde till hennes död var den misshandel hon utsattes för av sin partner Steven Gane. Juryn konstaterar att dödsfallet är att betrakta som ett olagligt dödande, ”unlawful killing” på engelska. Unlawful killing är en samlingsterm för både mord och dråp.

Bara veckor innan hennes död hade Kellie Sutton berättat för polis att hon var ”mycket rädd” för Gane. Han dömdes efter hennes död för kontrollerande beteende. Men hennes familj anser att det var Gane som genom sitt våldsamma beteende mot Kelli Sutton – han hade bland annat skallat henne – orsakade hennes död. Därför har familjen i sex år kämpat för att detta ska erkännas i offentliga dokument och nu har alltså en jury i Hertfordshire gett dem rätt.

– Vi vill att han åtalas för dråp, säger Kellie Suttons mamma, Pam Taylor, till Channel 4 News i juli och förklarar att hon nu kommer att arbeta för att han ställs inför rätta i ett brottmål för att ha orsakat dotterns död.
– Om hon inte hade träffat honom hade hon inte mått som hon gjorde och hade inte agerat som hon gjorde så därför är han enligt mig ansvarig, fortsätter hon.

Polisens agerande kan ha bidragit

I ett uttalande i samband med juryns utslag säger familjens advokat, Sophie Naftalin som i flera liknande fall har representerat familjer vars anhöriga tagit livet av sig efter våld i nära relation, att man uppmanar polisen att utreda Gane för dråp.

– Familjen anser också att polisen misslyckades med att skydda Kellie innan hon dog, och att det var så mycket mer som kunde ha gjorts för att hjälpa henne, fortsätter Sophie Naftalin.

Dödsfallsutredningens jury var av samma åsikt och slår fast att flera misstag gjordes av polisen, och att ett annat agerande hade kunnat rädda livet på Kellie Sutton. Ett av de allvarligaste misstagen som lyfts fram är polisens agerande i juli 2017, bara sex veckor innan Sutton dog. Oroliga grannar hade då ringt polisen som kom till hennes bostad och pratade med henne i ett rum, medan mannen fick frågor i ett annat rum. Trots att Kellie Sutton gråter och berättar att hon är rädd för Steven Gane, att han är aggressiv, kontrollerande och svartsjuk åker polis därifrån utan något ingripande och utan att undersöka hur Suttons barn mår eller prata med grannarna som larmade polisen.

– De kunde inte komma därifrån snabbt nog. För att åka på ett ”verkligt” jobb, säger Pam Taylor till Channel 4 News.

Koppling mellan självmord och våld i nära relation

Vera Baird, som tidigare var ombudsman för brottsoffer i England och Wales håller med om att dödsfallsutredningens resultat är signifikant. Detta då den – för första gången i en brittisk kontext – gör en kausal koppling mellan det våld en kvinna utsätts för i sitt hem och hennes självmord. Hon anser att åklagarmyndigheten i England och Wales bör granska huruvida en utredning om dråp ska öppnas mot Steven Gane.

Sajten Tortoise som också har skrivit om fallet betonar att självmord och vad som orsakar dessa alltid är komplexa men hänvisar till siffror från den medicinska tidskriften Lancet som visar att det nästan är tre gånger så sannolikt att en person som har utsatts för våld i nära relation försöker begå självmord och om det rör sig om en kvinna så är sannolikheten tio gånger så stor. Enligt brittiska undersökningar kan så många som en tredjedel av alla kvinnors självmord i England och Wales ha föregåtts av våld i nära relation.

– Ja det finns mycket forskning som stöder den siffran, säger Vera Baird som också förklarar att skälet till att grannar larmade polis i juli 2017 var att ett av Kellie Suttons barn hade berättat att Gane hade tagit stryptag på mamman:

– Strypning är en väldigt farlig indikator och sannolikt skulle till och med polisen ha insett det om de hade [tagit reda på ] mer, säger hon.

Dödsfallsutredningen som avslutades i juli i år är varken en rättegång gällande brottmål eller en civilprocess utan utreder hur en person har dött. En sådan utredning kan dock, om den kommer fram till att polis, vård eller socialtjänst har negligerat sitt jobb och var medveten om att det fanns risk för en persons liv, hålla staten ansvarig. Polischefen för Hertfordshires polis, Amanda Bell, säger att Kellie Suttons död var en tragedi, att polisen accepterar dödsfallsutredningens resultat. Hon har också bett Suttons familj om ursäkt.

Bella Frank

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV