Nyheter

Bröstcancer kan upptäckas med stöd av AI

Kristina Lång, forskare och docent i diagnostisk radiolog vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

AI kan användas för att upptäcka bröstcancer när mammografibilder ska granskas vilket kan underlätta för de läkare som annars granskar bilderna. Dessutom kan AI upptäcka upp till 20 procent fler fall av cancer. Det framkommer i en studie med 80 000 kvinnor som har letts av forskare från Lunds universitet.

Studien kommer fram till att det är säkert att använda AI som stöd vid mammografiscreening som alternativ till att låta två bröstradiologer granska bilderna, så som sker i dag. Omkring en miljon kvinnor kallas till mammografiundersökningar årligen i Sverige men själva granskningen av bilderna äter upp stor del av bröstradiologers arbetstid. Bröstradiologer besitter också en kompetens som är en bristvara. Därför kan studiens resultat, som nu har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet Oncology, få betydelse för hur mammografiscreeningen  utformas framöver.

– I vår studie har vi låtit AI identifiera de undersökningar som har ökad risk för bröstcancer, vilka sedan har granskats av två läkare. Övriga undersökningar har enbart granskats av en läkare. I granskningen har läkaren/läkarna haft hjälp av AI som markerat misstänkta fynd i bilden, säger Kristina Lång, forskare och docent i diagnostisk radiolog vid Lunds universitet och överläkare vid Unilabs mammomagrifienhet i Malmö, i ett pressmeddelande.

I den studie som nu har publicerats deltog drygt 80 000 kvinnor som slumpmässigt delades in i två lika stora grupper, den ena gruppens mammografibilder granskades med hjälp av AI, den andra gruppens bilder granskades av två radiologer. Granskningen som skedde med hjälp av AI resulterade i 20 procent fler cancerfall jämfört med den som granskades av radiologerna. I och med stödet från AI minskades också radiologernas arbetsbörda med 44 procent. En radiolog granskar i genomsnitt 50 mammografiundersökningar per timme, och då AI granskade hälften av de 80 000 undersökningarna i studien sparades omkring motsvarande fem månaders jobb för en radiolog.

– Studien har genomförts på ett och samma ställe och man behöver nu undersöka om resultaten står sig under andra förutsättningar, exempelvis med andra läkare och med andra AI-algoritmer. Det kan finnas andra tillvägagångssätt att använda AI på i mammografiscreeningen, men även dessa behöver undersökas prospektivt, säger Kristina Lång.

Nästa steg i studien, som nu omfattar 100 000 kvinnor, är att göra en sammanfattande bedömning av hur många cancrar har hittats efter att kvinnorna har följts i två år. Forskarna ska också undersöka vilka typer av cancer som hittas med hjälp av AI, respektive av radiologer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV