Nyheter

Kampanjen Brottsplats lyfter sexuella övergrepp mot barn

Stiftelsen Child X arbetar just nu med kampanjen Brottsplats för att uppmärksamma hur utbredda betalda sexuella övergrepp mot barn är. Runt om i landet där kampanjen pågår sedan i måndags kan den som vill scanna en QR-kod för att genom AR-teknik se hur det kan gå till när ett barn möter en förövare:

– De här övergreppen sker hela tiden, även på platser där vi minst anar det. Förövare kan plocka upp barn vid badplatser, köpcentrum eller på lunchrasten i skolan. Vuxenvärlden är allt för ofta ovetande om detta. Vi måste göra mer för att synliggöra dessa brott och finnas där för barn och unga som utsätts, säger Ida Östensson, generalsekreterare på Child X i ett pressmeddelande.

AR-teknik, det vill säga augmented reality eller ”förstärkt verklighet”, används i kampanjen Brottsplats för att undvika att använda sig av verkliga barn som har fallit offer för sexualförövare för att kunna uppmärksamma de brott som sker. När QR-koden scannas kan användaren se hur ett möte mellan förövare och offer kan gå till, och den dialog som spelas upp mellan karaktärerna i AR-tekniken är baserad på verkliga möten.

– Vi tror att vi behöver visa verkligheten för att få folk att förstå att de här brotten sker mitt framför ögonen på oss utan att vi inser det. Det är inte någon annans barn eller någon annanstans det händer. Det är här och nu, säger Ida Östensson som menar att betalda sexuella övergrepp ofta inte ses som det våldsamma brott det egentligen är. Hon betonar också att få förövare som köper betalda sexuella övergrepp mot barn döms till fängelse.

– Samtidigt ser vi återkommande hur barn som utsätts skuldbeläggs i mötet med vården, polisen och vuxenvärlden överlag. Synen på dessa brott måste förändras för att fler barn ska få vård, stöd och återupprättelse. Den enda som ska bära skuld och skam är förövaren, säger hon.