Nyheter

Studie: Amning på offentlig plats bör stöttas

Det viktigaste stödet för den som vill amma på offentlig plats är att se andra som gör det.

Kvinnor som ammar offentligt är ett viktigt stöd för andra kvinnor att våga göra detsamma. Det framkommer i en ny studie från Lunds universitet som också visar att många som ammar offentligt fortfarande drabbas av dömande blickar och påhopp.

Enligt både svensk lag och internationell rätt har kvinnor rätt att amma på offentliga platser. Samtidigt är det fortfarande vanligt att den som ammar utanför hemmet bemöts negativt av omgivningen. Enligt en ny studie från Lunds universitet är det därför viktigt att amning på offentlig plats ges tydligare stöd av samhället.

– Kvinnorna och barnen saknar tillgång till det offentliga rummet. Det påverkar möjligheten till amning när barnen behöver, vilket i sin tur påverkar både kvinnor och barn negativt, säger Charlotta Dykes, barnsjuksköterska och doktorand vid Lunds universitet som tillsammans med Christine Rubertsson och Pernilla Ny har samlat in data från ammande svenska kvinnor, i ett pressmeddelande.

Viktigt att se andra som ammar

Studien bygger på svar från sammanlagt drygt 10 000 kvinnor från Sverige, Australien och Irland som antingen ammar nu eller har gjort det tidigare. De fick svara på frågan om vad de anser är viktigast för att uppmuntra amning utanför hemmet:

– Våra resultat ger kunskap om hur det är att amma på en offentlig plats, beskriver vad kvinnor möter och synliggör attityder i samhället. I alla tre länderna ansåg kvinnorna att det viktigaste för att kunna amma offentligt var att se andra som gör det, säger Christine Rubertsson, professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid Lunds universitet och barnmorska vid Skånes universitetssjukhus.

”Bristande tillgänglighet”

Det finns flera lagar som går att applicera på rätten att amma på offentlig plats. Enligt forskaren och barnmorskan Pernilla Ny kan såväl FN:s konvention för mänskliga rättigheter som de svenska jämställdhetsmålen anses stödja rätten att amma offentligt. Hon pekar också på att samhället enligt diskrimineringslagen ska vara tillgängligt för alla, oavsett kön.

– Men i vår studie ser vi en mängd exempel på motsatsen – att kvinnor som ammar sina barn ute i samhället möter bristande tillgänglighet. Det visar på ett samhällsproblem på flera nivåer: kvinnor som vill amma sitt barn ute begränsas och kan inte utgå från barnets behov. På så sätt är det inte bara kvinnan, barnet och familjen drabbas, utan alla i någon grad, säger Pernilla Ny, som även ansvarar för kursen Amning och amningsstöd på Lunds universitet.

Fakta: Amningsstudie/Lunds universitet

Studien Women’s perceptions of factors needed to encourage a culture of public breastfeeding: a cross-sectional study in Sweden, Ireland and Australia är publicerad i International Breastfeeding Journal.

Forskarna betonar vikten att samhället stöttar amning på offentlig plats i större utsträckning. De anser inte att fler amningsrum är lösningen, även om vissa som ammar föredrar sådana platser.

Amningsplatser kan vara ett komplement, menar forskarna, men de slår fast att det viktigaste är att samhället står bakom att amning kan och får ske ”varhelst behovet uppstår”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV