Nyheter

Rekordmånga våldtäkter i Brasilien

Rekordmånga våldtäkter polisanmäldes i Brasilien 2022 och över 60 procent av offren är under 14 år.

Förra året anmäldes rekordmånga våldtäkter i Brasilien enligt en rapport från brasiliansk polis. I över 60 procent av fallen var den som föll offer under 14 år. Human Rights Watch betonar vikten av sexualkunskap i skolan för att förebygga våldtäkt och uppmanar myndigheterna i landet att ”upphöra med att politisera genus- och sexualundervisning”.

2022 registrerades 74 930 våldtäkter i Brasilien vilket är fler än vad som någonsin tidigare har rapporterats i landet. Ändå tros den verkliga siffran vara högre då den bara omfattar polisanmälda våldtäkter – mörkertalet kan antas vara stort. Många gånger är förövaren en släkting eller en person som är bekant med offret och i över 60 procent av fallen är den som utsätts under 14 år.

Studien tar fasta på att skolan måste vara ett skydd för barnen och Human Rights Watch framhåller vikten av sexualundervisning i skolan. Organisationen hänvisar till Samira Bueno, vd för Forum on Public Safety, som förklarar att många barn som utsätts ”ofta inte förstår att de upplever sexualiserat våld” förrän frågor som dessa diskuteras med lärare i samband med sexualundervisning.

Studier har visat att sexualundervisning som anpassas till elevens ålder kan spela en viktig roll i att förebygga genusbaserat våld och stärka jämställdhet samt självförtroende bland eleverna. Enligt Human Rights Watch har brasilianska experter länge drivit den frågan, men istället har sexualundervisningen i Brasilien snarast försvagats. Konservativa politiker har försökt att förbjuda sexualundervisning runt om i landet.

I en rapport av Human Rights Watch 2022 analyseras fler än 200 lagförslag som har lagts fram sedan 2014 på såväl federal- som delstatlig och lokal nivå. I rapporten framkommer att de lärare som tar upp frågor som sexualundervisning ofta trakasseras. Flera av de konservativa lagförslagen som har lagts fram det senaste årtiondet har dock stoppats av landets högsta domstol.

2020 beslutade HD att riva upp åtta lagar på delstats- och kommunal nivå som förbjöd genus- och sexualundervisning. Detta då lagarna ansågs bryta mot rätten till jämställdhet, icke-diskriminering och elevens rätt till utbildning. Trots det har liknande lagförslag fortsatt att läggas fram av konservativa politiker. Human Rights Watch uppmanar brasilianska myndigheter att ”upphöra med att politisera genus- och sexualundervisning”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV