Nyheter

Bättre samordning krävs för att stoppa könsstympning

Det behövs bättre samordning för att stoppa könsstympning av flickor och kvinnor konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport som överlämnas till regeringen i dag.

Det behövs en bättre samordning mellan skola, sjukvård, och rättsväsende i arbetet mot könsstympning. Det kommer Jämställdhetsmyndigheten fram till i en ny rapport.

– Målet är att ingen flicka eller kvinna ska bli utsatt för könsstympning. För att det ska vara möjligt behöver myndigheter och andra aktörer ha kunskap om var deras eget ansvar slutar och var någon annans ansvar tar vid. Utvecklingen har gått framåt men hela kedjan behöver fungera, från läraren som informerar om könsstympning till åklagaren som ser till att åtal väcks och personer kan dömas för brottet, säger Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Rapporten Från förebyggande till brottsbekämpande – hela kedjan behövs som överlämnas till regeringen på fredagen kommer också fram till att det behövs mer forskning om förebyggande insatser och större kunskap om könsstympning bland myndigheter, skolpersonal och andra aktörer. Dessutom konstaterar rapporten att vården för könsstympade kvinnor och flickor måste bli mer jämlik över landet, att fler misstänkta brott polisanmäls, att utredningsarbetet förbättras.

– Det handlar exempelvis om att ta fram verktyg så att skolpersonal bättre ska kunna förebygga att flickor blir könsstympade. Det handlar också om att aktörer i samhället behöver bli bättre på att upptäcka, ge vård och utreda brott, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten. Utvecklingsområden kring könsstympning av flickor och kvinnor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV