Debatt

S-kvinnor: Rätten till fri abort är grundläggande

Annika Strandhäll.

Rätten till fri abort är grundläggande för jämställdheten konstaterar Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor. Men runt om i världen sker inskränkningar av aborträtten. I dag på ”internationella aborträttsdagen och alla andra dagar” betonar S-kvinnor därför vikten av att stå upp för aborträtten.

Aborträtten är grundläggande för kvinnors rättigheter. Runt om i världen ser vi inskränkningar av aborträtten och en ökad kontroll av kvinnokroppen. I USA har Högsta domstolen rivit upp den grundlagsskyddade rätten till abort, och i Europa har en rad länder under senare år antagit mer restriktiva abortlagar.

Mot bakgrund av den ökade backlashen mot jämställdhet och konservativa krafters försök att inskränka aborträtten har kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) varit ett viktigt fokus för den Socialdemokratiska regeringens biståndspolitik. S-kvinnor ser med oro på hur regeringens och Sverigedemokraternas stora nedskärningar i biståndet riskerar att påverka kvinnors och flickors tillgång till SRHR.

I Sverige har regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska se över grundlagsskydd av aborträtten. Det är välkommet, men frågan är vilka kristdemokrater som kommer att ställa upp på det? I partiets principprogram står att rätten till liv står i konflikt med aborträtten, och två kristdemokratiska riksdagsledamöter har redan meddelat att de tänker rösta emot förslaget. Även SD har drivit frågan om inskränkt aborträtt, vilket väcker frågor kring hur regeringens förslag kommer att se ut när det läggs på riksdagens bord.

S-kvinnor anser att rätten till fri abort är en grundläggande jämställdhetsfråga. Vi fortsätter bevaka utvecklingen när det gäller aborträtten både i Sverige och internationellt. S-kvinnor står upp för aborträtten i dag på internationella aborträttsdagen och alla andra dagar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV