Fempers

Traumabehandling för kvinnor ”ger god effekt”

Linda Jolof och Patricia Rocca har skrivit den nya rapporten Mitt hjärtas syster II – Kvinnors och vårdpersonals upplevelser av traumafokuserad behandling vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade.

Den traumabehandling som svenska Röda Korset erbjuder på sex behandlingscenter i landet ger goda effekter även om behandlingen kan uppfattas som krävande. Det framkommer i en ny rapport från Röda Korset och dess projekt Mitt hjärtas syster.

Rapporten baseras dels på intervjuer med kvinnor som har genomgått traumabehandling, dels på fokusgrupper bestående av vårdpersonal.

– Resultaten tyder på att den traumafokuserade behandlingen som erbjuds ger goda effekter. Den kan också upplevas som krävande att gå igenom, och kvinnorna och vårdpersonalen vittnar från olika perspektiv om hinder både för att söka vård och att tillgodogöra sig behandlingen, säger Linda Jolof, leg. psykolog och projektledare för Mitt hjärtas syster i ett pressmeddelande på Röda Korsets högskolas hemsida.

Hon har tillsammans med Patricia Rocca skrivit rapporten Mitt hjärtas syster II – Kvinnors och vårdpersonals upplevelser av traumafokuserad behandling vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade vilket är en uppföljning på en tidigare litteraturstudie som också genomfördes inom ramen för projektet Mitt hjärtas syster som inleddes 2021 och som syftar till att traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund ska få tillgång till god och jämlik vård. Både Jolof och Rocca jobbar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö:

– I rapporten lyfter vi fram förslag som de intervjuade kvinnorna och vårdpersonalen gav på sådant som kan göras för att anpassa vården efter kvinnornas behov och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att arbeta för en bättre samverkan mellan aktörer som möter målgruppen. Ett annat förslag handlar om att erbjuda möjlighet att ses i grupp för att prata om rättigheter, utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, säger Patricia Rocca, leg. fysioterapeut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV