Evenemang

Stoppa angiverilagen – Kristianstad

LÖRDAG 4 NOVEMBER, KRISTIANSTAD

SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Stortorget i Kristianstad 4 november!

VARFÖR PROTESTERAR VI?
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.

Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.
Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter Angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs.

Denna demonstration samlar alla som vill protestera.

ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM
Följande organisationer har hittills ställt sig bakom demonstrationen:
– Ensamkommandes Förbund
– Fackförbundet Kommunal Skåne
– Refugees Welcome Sverige
– Läkare mot Rasism
– Föreningen Hjärta
– Nätverket Nu Är Det Nog
– ABF Skåne Nordost
– FARR Flyktinggruppernas Riksråd

Alla partipolitiskt obundna organisationer som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen. Kontakta [email protected] om ni vill göra det.

HUR KAN JAG HJÄLPA TILL?
Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet, t.ex. i dina sociala medier eller på ditt jobb!

Du kan också hjälpa till på plats, t.ex. som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd) eller fotograf. Om du vill hjälpa till som demonstrationsvärd, kontakta: [email protected]

ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA
Utöver demonstrationen kan du:
– Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen: https://agera.skiftet.org/campaigns/stoppa-angiverilagen
– Vårdarbetare: lova att inte ange patienter:
https://viangerinte.se/
– Lärare: lova att inte ange elever: https://www.skrivunder.com/vi_anger_inte_ett_upprop_fran
– Socialarbetare: lova att inte ange klienter: https://www.skrivunder.com/ett_upprop_av_och_for
– Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrev under:
https://www.skrivunder.com/tvinga_inte_bibliotekarier
-Alla: Civil Rigths Defenders sida BackaDemokratin för att följa och protestera mot antidemokratiska förändringar https://crd.org/sv/backademokratin/
“I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”
– Martin Niemöller

Nu måste vi protestera och stå upp för alla människors lika värde. Kom till Stortorget i Kristianstad lördagen 4 november och säg NEJ till Angiverilagen! #viangerinte

Stoppa angiverilagen – Kristianstad
Kristianstad, Stortorget
LÖRDAG 4 november
14:00-15:00
Evenemang av Ensamkommandes förbund, ABF Skåne Nordost och m fl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV