Krönika

Är det nu det äntligen vänder för Polens kvinnor?

Carina Ohlsson, Europaparlamentariker för socialdemokraterna.

I helgen hölls ett ödesmättat val i Polen, ett val som kan komma att forma landets framtid på ett sätt som inte setts på länge. Carina Ohlsson (S) ser en ljusning i väntan på det slutgiltiga valresultatet.

Vi är många som nu hoppfullt inväntar valresultatet, där allt pekar på att det finns möjligheter till förändring och återupprättande av de värderingar som en gång var centrala för det polska samhället.

Under de senaste åren har Polen följt en farlig väg, en som har skakat om fundamenten för demokrati, rättsstatsprinciper och kvinnors rättigheter. Partiet ”Lag och Rättvisa” (PiS) har suttit vid makten och fört landet längre bort från EU-samarbetet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. För många är det en utveckling som oroar och skakar vid själva hjärtat av europeiskt samarbete och solidaritet.

Men helgens val har väckt hopp om en förändring. Människor i Polen har kämpat för att återupprätta demokratins ideal och för att stärka rättsstatens principer, och de har gjort det genom att använda sin röst som vapen. Den politiska förändringen kan vara närmare än vi tror, men än så länge är inget klart.

Ett maktskifte i Polen skulle kunna innebära att Polen återigen blir en stark röst för jämställdhet, EU-samarbetet och mänskliga rättigheter. Ett land som återigen tar sin plats i det europeiska samarbetet och som kämpar för grundläggande värderingar som fred, demokrati och kvinnors rättigheter.
I EU-valet 2019 talades det om ett ödesval, att stå på rätt sida av historien. Det sågs med en oro på utvecklingen i bland annat Polen där riskerna för en allt strängare abortlagstiftning kändes allt närmare. Nu 2023 är den oron som då fanns inte längre bara en oro, det är verkligheten. Idag fängslas kvinnor som hjälper andra kvinnor att göra abort. 

”Utvecklingen av kvinnors rättigheter har inte bara avstannat, den har kastats bakåt i tiden de senaste åren. Men nu finns det hopp! Helgens val kan innebära att Polen får en regering som bryter den fruktansvärda utveckling som skett de senaste åtta åren. ”

Polen har de mest restriktiva abortlagarna i Europa. Kvinnor i landet har blivit berövade sin grundläggande rättighet att fatta beslut om sina egna kroppar. Det är inte en fråga om att vara för eller emot abort, det handlar om att erkänna kvinnors rätt till egna val.

Utvecklingen av kvinnors rättigheter har inte bara avstannat, den har kastats bakåt i tiden de senaste åren. Men nu finns det hopp! Helgens val kan innebära att Polen får en regering som bryter den fruktansvärda utveckling som skett de senaste åtta åren. 

Men vi bör vara medvetna om att en förändring inte kommer enkelt eller utan motstånd. Polska ”Lag och Rättvisa” har haft en stark ställning i landet, och det kommer att kräva mod och engagemang från det polska folket för att återställa balansen.

Vi kan inte blunda för de utmaningar som väntar. Det finns de som kommer att kämpa emot förändringen och som försöker bevara den rådande ordningen. Det är därför det är så viktigt att vi står sida vid sida med det polska folket och ger vårt stöd till deras strävan efter en mer rättvis och demokratisk framtid.

Det slutgiltiga valresultatet kommer att offentliggöras imorgon, och vi håller andan tills dess. Det är hög tid för Polen att återigen bli en strålande stjärna på den europeiska himlen, en symbol för hopp, rättvisa och demokrati. Det hade inte bara varit en framgång för Polen, det hade visat hela Europa att det på riktigt går att vända den negativa utveckling som sker. Att de högerextremas och konservativas inflytande är stort är ett faktum. Men vi som tror på jämställdhet och demokrati är uppenbarligen så många fler.

Carina Ohlsson (S)
Europaparlamentariker