Nyheter

Nobelpristagaren Louise Glück är död

IN MEMORIAM: Den amerikanska poeten och essäisten Louise Glück är död efter en tids cancersjukdom.

Louise Glück tilldelades Nobelpriset i litteratur 2020, med motiveringen: ”för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”.

Glück kom tidigt att betraktas som en av sin generations främsta amerikanska poeter, redan efter sin debut med diktsamlingen Firstborn 1968, mycket tack vare hennes skarpa utblick i det vardagliga. Hennes stil kännetecknas av ett diktarjag som återger vittnesmål på ett gemytligt och nästan dämpat, men ändå förteget sätt. I den språkliga gestaltningen finns en vilja att förklara och närma sig det objektiva, men vars röst ändå blir framträdande i beskrivningarna, som tycks sträva efter att på samma gång tala direkt till läsaren och behålla sin integritet.

De tematiska frågorna som Glück behandlade hade många gånger starka utgångspunkter i hennes judiska bakgrund. Hon kunde anknyta till heliga texter, när hon skrev sitt poetiska åskådande. Kärnan i hennes poesi är självbetraktelsen i förhållande till omvärlden, men med en visionär inställning. Den rigorösa stilen och de tematiska, delvis filosofiska frågorna varierade med årens lopp.

Hennes poesi har under årtionden varit föremål för litteraturforskning, då hon skrev under en period då den bekännande lyriken var dominerande i USA, till exempel med namn som Anne Sexton och Adrienne Rich. Bland hennes stilistiska influencer märks Sylvia Plath, Emily Dickinson och av den västerländska romantikens konvention om att med en enskild röst tala för många.

Utifrån ett feministisk perspektiv har redaktören Carol Rumens kallat Glück för en ”postfeministisk” författare. Det betyder att den feministiska medvetenheten i Glücks diktarkonst inte är politisk, utan snarare psykologisk. Ur den infallsvinkeln utformar den kvinnliga erfarenheten en självständig konstform, som inte tar hänsyn till det traditionellt manliga.

Louise Glück publicerade ca 15 diktsamlingar och flera essäer. Förutom Nobelrpiset i litteratur mottog hon Pulitzerpriset 1993, National Book Award 2014 och Tranströmerpriset 2020.

Hon blev 80 år gammal.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV