Nyheter

Ny diagnostik vid aggressiv bröstcancer snabbare och säkrare

Oktober är den internationella bröstcancermånaden.

Omkring 15 procent av de kvinnor som drabbas av bröstcancer har en mycket aggressiv variant, HER2-positiv bröstcancer. Nu visar en studie vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet att en ny diagnosmetod ger både snabbare och säkrare svar än vad traditionell nålbiopsi kan ge.

Dagligen uppskattas 25 kvinnor i Sverige diagnosticeras med bröstcancer och i söndags inföll Natjonella bröstcancerdagen. Omkring 15 procent av alla bröstcancerfall uppskattas utgöras av HER2-positiv bröstcancer, en variant där cancercellerna delar sig oftare och där tumören växer snabbare.

En tidig upptäckt av vilken typ av bröstcancer det rör sig om är viktig eftersom HER2-positiv bröstcancer har en god prognos om den upptäcks tidigt, bland annat då behandlingen med antikroppar mot HER2 har ökat överlevnaden kraftigt.

Nu kan forskare på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet visa att en ny metod för diagnostik för den aggressiva varianten av bröstcancer både är snabbare och mer tillförlitlig än den traditionella nålbiopsin.

– Metoden är snabbare och ger mer träffsäker diagnostik av aggressiv HER2-positiv bröstcancer. Undersökningen är också enklare för patienten och har fördelen att hela kroppen undersöks vid samma tillfälle, säger Henrik Lindman, överläkare och docent i onkologi och verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Bättre än biopsimetoden

Lindman är en av initiativtagarna till studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Nuclear Medicin. Den nya diagnosmetoden går ut på att ge patienten en liten dos med små proteiner, så kallade affibodymolekyler, som har laddats med radioaktiva ämnen. Därefter undersöks patienten med så kallade PET-kameror (positronemissions tomografi) som kan fånga upp strålningen. Redan tidigare har forskarna kunnat konstatera att denna nya metod skulle kunna ersätta biopsimetoden. Denna nya och större studien bekräftar forskarnas antagande.

– Oväntat nog fann vi att metoden med HER2-PET och biopsimetoden visade olika resultat i en stor andel av patienterna. Den fråga vi då ställde oss var vilken metod som säkrast kunde avgöra om patienten hade nytta av den speciella anti-HER2 behandlingen och resultatet pekar på att HER2-PET var bättre än den tidigare använda biopsimetoden, säger Henrik Lindman.

– Den nya metoden innebär även lättnader för patienten och fördelar för läkarna, så förhoppningsvis kommer HER2-PET snart att kunna användas i klinisk rutin, fortsätter han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV