Krönika

Svenska SD-ledda högerregeringen saknar vilja att rädda kvinnoliv

För att vara trovärdiga bör EU ”bekämpa våldtäkt i alla dess former oavsett om det sker på gator, torg, skolor, arbetsplatser, i hemmet – i krigs- och fredstid.” Därför borde den svenska högerregeringen göra som det nya spanska S-ledda EU-ordförandeskapet och kräva samtyckeslagar i hela EU. Det skriver Evin Incir Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och chefsförhandlare för lagpaketet om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I dag sker andra förhandlingen om EU:s lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Förhandlingen kallas för trilog och innebär att Europaparlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen förhandlar med varandra. Första mötet hölls i somras, och nu är det dags att fatta beslut om lagpaketets olika delar.

Den socialdemokratiska regeringen i Spanien, som är ordförande för EU och leds av justitieminister Pilar Llop, har visat stort engagemang i frågan. Endast spanjorernas vilja och ambitioner räcker emellertid inte om inte andra medlemsstater gör detsamma. Svenska regeringen tillhör dessvärre gruppen av länder som ser problem istället för att leta lösningar.

Politik är inget annat än vilja till förändring. Finns det vilja har vi möjligheten att en gång för alla förpassa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation till historiens soptipp. Vi har möjlighet att få slut på diskrimineringen som hälften av befolkningen i Sverige, Europa och världen utsätts för. På så sätt räddar vi liv.

Majoriteten av Europaparlamentarikernas vilja är glasklar – vi kräver en stark lagstiftning. Från Europaparlamentets håll kräver vi att alla regeringar runtom i hela Europeiska unionen säkerställer att samtyckeslagstiftning inkluderas. Att inte inkludera det skulle vara både bakåtsträvande och en direkt förolämpning mot Europas kvinnor och män.
 
Under det svenska EU-ordförandeskapet i våras valde majoriteten av EU-ländernas regeringar att inte inkludera en samtyckeslag i medlemsstaternas yttrande som nu utgör förhandlingsmandatet som det spanska ordförandeskapet har tagit över. 

Länder kan ändras sig under pågående förhandlingar. Inom de närmaste veckorna förväntas Sverige inkomma med sin slutliga ståndpunkt i frågan och vi har därför nu en ny chans att återupprätta vårt rykte som föregångsland i jämställdhetsfrågor. Allt annat än ett stöd för en inkludering av en samtyckeslag i lagpaketet  vore chockerande, oacceptabelt och bakåtsträvande.

Europa fördömer alltid användningen av våldtäkt som vapen i väpnade konflikter och kräver ständigt nolltolerans mot användningen av denna avskyvärda handling i länder utanför vår union. Det är bra och viktigt. För att vara trovärdiga bör vi dock själva bekämpa våldtäkt i alla dess former oavsett om det sker på gator, torg, skolor, arbetsplatser, i hemmet – i krigs- och fredstid. 
 
Våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar i hela Europa – statistiken är skrämmande. Vi behöver ett säkrare Europa, som aktivt jobbar med förebyggande åtgärder, skydd och lagföring av dessa brott.

Lagpaketet är den allra första europeiska lagstiftningen vars syfte är att bekämpa bland annat näthat, kvinnlig könsstympning, förebyggande av våld och skydd för brottsoffer. Kvinnor i Europa måste försäkras att våld mot kvinnor bekämpas kraftfullt i alla EU:s medlemsstater. 
  
Fri rörlighet för människor är en av EU:s fyra pelare – vi måste därför se till att kvinnor och män skyddas likvärdigt från alla former av våld över hela vår union. Och vi vet att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhällsproblem som skördar många liv.
 
Svenska högerregeringen borde bli lika modiga som det nya spanska S-ledda EU-ordförandeskapet genom att kräva samtyckeslagar i hela EU!