Nyheter

Hatet mot kvinnorättsförsvarare ökar i Sverige 

Bostads- och fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V), finansborgarråd Karin Wanngård (S) och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP) går i en trapp

Hat, hot om våld och trakasserier är vardag för kvinnorättsförsvarare i Sverige. Det är i sin tur ett hot mot jämställdheten. Det menar Kvinnan till kvinna som inför 8 mars har sammanställt en ny rapport om hatet mot kvinnorättsförsvarare. 

Vittnesmålen i rapporten är entydiga. Intervjupersonerna vittnar om trakasserier och hur de hotas med våld samt hånas och förolämpas. RFSL har utsatts för att högerextrema dyker upp oanmälda på möten och genusforskare på universiteten ifrågasätts och deras arbete undermineras, framkommer i Kvinna till kvinnas sammanställning. 

– Vi har gått över en gräns när en av Sveriges mer profilerade journalister inom feminism och antirasism blir misshandlad och tvingas byta bostad, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff i ett pressuttalande.

Kvinnliga journalister, politiker och feminister får oftare än andra utstå sexualiserat hat. Hbtqi-rättsförsvarare är bland de mest utsatta för hot och våld och 70 procent av Sveriges kvinnliga kommunstyrelseordförande utsätts för hat och hot varje år.  

Ökat hot om våld tystar kvinnorättsaktivister och politiker

Sammantaget riskerar detta enligt rapporterna att tysta såväl feminister som kvinnliga svenska politiker och journalister och blir i förlängningen ett hot mot det demokratiska samtalet och yttrandefriheten.

– Risken finns att ingen i Sverige längre vågar driva jämställdhetsfrågor om den här utvecklingen fortsätter, säger Petra Tötterman Andorff.

Kvinna till kvinna vill även lyfta situationen för kvinnor globalt 

”Faktum kvarstår: 50 år efter att den svenska aborträtten blev lag så dör minst 39 000 kvinnor i världen varje år av osäkra aborter. 12 miljoner flickor tvingas årligen in i barnäktenskap och i 100 länder finns det diskriminerande lagar som hindrar kvinnor på arbetsmarknaden. Miljontals kvinnor har förlorat rätten till abort, bland annat i USA och var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller övergrepp någon gång under sin livstid.”, skriver Kvinna till kvinna i ett pressmeddelande. 

– Jämställdheten går just nu bakåt i många länder. Det här duger inte. Vi måste alla ta krafttag för att vända utvecklingen och snabba på förändringen, säger Petra Tötterman Andorff.

Organisationen Kvinna till kvinna driver kampanjen ”Med dig kan kampen leva vidare” fram till 15 mars.