Nyheter

Sverige är medlem i Nato – ”fred byggs inte med militära medel”

Antony Blinken och Ulf Kristersson och amerikanska och svenska flaggor i bakgrunden

Sverige är nu formellt Nato-medlem. Men fred kan inte byggas med militära medel, säger Malin Nilsson från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF och varnar för hur kvinnors rättigheter och säkerhet hotas av ökad militarisering.

Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i militär- och kärnvapenalliansen Nato.

— Det är med sorg vi konstaterar att Natomedlemskapet nu är ett faktum. IKFF har under våra hundra år av fredsarbete sett hur den militära upprustningen gång på gång misslyckats med att skapa hållbar fred och förhindra att krig bryter ut, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF i ett pressuttalande.

Som alliansfri har Sverige kunnat driva diplomati, folkrätt, nedrustning och konfliktförebyggande. Redan under Natoprocessen har vi sett stora eftergifter, inte minst i relation till Turkiet och hur Sveriges utrikespolitik har ”natofierats” vad gäller kärnvapen.

— Hållbar fred kan inte byggas med militära medel utan skapas genom att förebygga att väpnade konflikter bryter ut, genom att bygga trygga och demokratiska samhällen fria från våld. Det är varken Natos syfte eller uppdrag. Natos kompetens är militär, inte att bygga fred, säger Malin Nilsson.

IKFF menar att det med natomedlemskapet kommer en stor oro och att spänningarna kommer att öka.

— Sverige blir en potentiell måltavla för kärnvapen och mer av våra gemensamma resurser kommer att läggas på upprustning istället för på välfärd som skapar trygghet i människors vardag, säger Malin Nilsson och menar att miljarder nu satsas på upprustning istället för på förlossningsvård och äldreomsorg. Något som får stora konsekvenser för kvinnors liv, och för jämställdheten.

Malin Nilsson generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Foto: Evelina Rönnbäck

IKFF menar att det är svårt att överblicka alla de konsekvenser Natomedlemskapet kommer att innebära. Inte minst det det faktum att Sverige kommer att sitta i en militärallians med länder som Turkiet och Ungern, och ett USA som snart kan komma att ledas av Trump igen.

Kvinnors säkerhet hotad av ökad militarisering

Ökad militarisering är aldrig bra för kvinnors rättigheter och säkerhet. Upprustning och krig är patriarkala verktyg för att utöva makt och kontroll. Den ”analys” som gjordes inför riksdagens godkännande av Natoansökan 2023 menade att medlemskapet inte bedöms få några konsekvenser för jämställheten.

— Det är en naiv bild. När fler beslut om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik fattas inom militära institutioner som Försvarsmakten och Nato utestängs kvinnor i högre grad. Både för att militären är mansdominerad, och för att den bygger på en särskilt sorts militariserade maskulina ideal, säger Malin Nilsson. 

Det har heller inte gjorts någon konsekvensanalys av att ge Natoaktörer immunitet i Sverige. 

— Immunitet är extra problematiskt när det gäller genusbaserat och sexuellt våld. Hur ska Sverige säkerställa att straffrihet inte råder för dessa brott? säger Malin Nilsson.

Dessutom lyfter IKFF det faktum att Nato är en kärnvapenallians och att Sverige legitimerar Natos kärnvapenparaply genom att vara medlem.

– Hotet om kärnvapenanvändning mot Sverige ökar i och med detta. Om inga beslut tas för att begränsa Sveriges deltagande innebär det också att vi kommer att delta i Natos kärnvapenplanering och övningar, säger Malin Nilsson.