Debatt

DEBATT: Vad gör politikerna i Stockholm och Lidingö för att stoppa barn och tvångsäktenskap?

Lidingö stadshus

Alla dagar är 8 mars-dagar för oss som arbetar för flickors och kvinnors rättigheter, skriver undertecknarna som representerar Zontaklubbarna i Stockholm och Lidingö och undrar vilken beredskap kommunerna i länet har för att stoppa barn- och tvångsäktenskap.

Varje år förs barn och unga ut ur landet mot sin vilja för att giftas bort. Men fortfarande har vissa kommuner dålig kunskap och bristande rutiner för att sätta stopp för barn-och tvångsäktenskap.

Detta trots socialtjänstens lagstadgade ansvar att utan dröjsmål utreda barns behov av skydd och andra insatser. Det är inte heller många skolor som arbetar förebyggande med att informera barn och unga om bortföranden och de rättigheter som barnen har för att slippa bli bortgifta.

Därför måste alla kommuner göra mer för att barn inte ska föras bort. Det är viktigt att varje kommun har bra beredskap, rutiner, resurser och kompetens för att förhindra barn-och tvångsäktenskap. Också vi andra, som möter barn och unga, kan agera och sätta stopp. Vi måste reagera när vi känner oro för någon ung person i vår närhet. Om ett barn riskerar att föras ut ur landet för att giftas bort kan det skyddas genom ett utreseförbud.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och strider mot FN:s barnkonvention. Att själv få bestämma vem man vill leva med ska vara en självklarhet för alla. Om vi ska stoppa barn- och tvångsgiften måste vi hjälpas åt.

Vi, presidenter i Zontaklubbarna i Stockholm och Lidingö, ser fram emot att få svar från Stockholms stad, Lidingö stad och övriga kommuner i Stockholms län.

Malin Engstedt
Karin Högseth
Lena Insulander
Kristina König 
Monika K Samuelsson
Zonta International är en partipolitiskt och religiöst obunden global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter.