Nyheter

Kulturhuset ville inte ha samtal om fred och feminism på 8 mars

Kulturhuset i Stockholm som har en glasfasad

Kontext press skulle ha hållit ett samtal om fred och feminism på Kulturhuset i Stockholm på internationella kvinnodagen 8 mars. Men samtalet ställdes in, skriver Kontext i ett uttalande.

Kontext press skriver på sin hemsida att de hade fått välja ämne för samtalet på internationella kvinnodagen själva efter en inbjudan från Kulturhuset. Och att de hade valt att hålla ett samtal om fred och feminism, ”eftersom fred historiskt har varit en given feministisk fråga och motkraft till den den patriarkala militarismen”.

Kulturhuset svarade att ett sådan ämne krävde någon ”från andra sidan” eller så kunde Kontext välja att byta ämne, till exempel till att prata om hbtqi-frågor, skriver Kontext i ett uttalande och fortsätter:

”Vi informerar om att queersen demonstrerat för ett eldupphör i Palestina varje helg sedan oktober, sedan tackar vi för oss.”

Kontext menar att det här inställda samtalet är ett exempel på hur det fördjupande offentliga demokratiska samtalet krymper till förmån för ”debattifiering”.

”Den populära beskrivningen av samtiden som polariserad hanteras med att de uppställda motpolerna ska in i samtalsringen. Ofta är definitionen av de extrema polerna i klass med att en människa som utsätts för och inte gillar rasism, ska mötas i ett samtal med en rasist.”, skriver Kontext på hemsidan.