Intervju

Andrea Möllerberg: Alla behövs i svensk fotboll

Andrea Möllerberg, Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare.

Andrea Möllerberg har haft en hektisk första tid sedan hon nyligen tillträdde som Svenska Fotbollsförbundets generalsekreterare. Alla behövs inom svensk fotboll menar Möllerberg som vill lyfta jämställdhetsperspektivet och öka mångfalden.

– Det är ett stort uppdrag och det har varit både jätteroligt och spännande, säger hon på telefon från bilen en tidig morgon.

Andrea Möllerberg konstaterar att det är väldigt många intressenter i svensk fotboll. Och antagligen är det därför inte en slump att just det – att få ihop alla delar inom svensk fotboll – är ett av hennes tre prioriterade mål i arbetet med att utveckla svensk fotboll

– Alla behövs. Det gäller allt från internationella framgångar med landslaget, elitfotbollen och distrikten till breddfotbollen och alla ideella som arbetar med barn och ungdomar i lokala fotbollsklubbar över hela landet, säger Möllberg och tillägger:

– Utifrån detta handlar det om att skapa en enad bild samtidigt som vi inte ska glömma bort någon.

En annan prioriterad fråga för Möllerberg är jämställdheten. Och det utifrån flera perspektiv.

Skapad av män för män

För det första är hon väl medveten om vilken stor utmaning det är, eftersom fotbollen är skapad av män för män, som hon säger. Och det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor inom svensk fotboll. Även om ungefär en tredjedel av de som spelar fotboll i Sverige idag är flickor och kvinnor.

– Det fortsätter att vara ojämställt för att män är män och de ser inte att det är ojämställt utifrån sitt perspektiv, säger hon.

– Bland utövarna har vi fler unga tjejer och flickor som spelar i dag än någonsin. Men kikar vi in i organisationerna och på vilka som sitter på ledande positioner inom de olika organisatoriska delarna av svenska fotboll så är det betydligt färre kvinnor, säger Möllerberg och fortsätter:

– Och inte bara det. Även inom de organisationer där det i dag finns kvinnor måste vi våga titta på vilken makt de har. Det finns både formell och informell makt och det gäller att se om kvinnorna sitter på beslutsfattande positioner och för talan.

Möllerberg menar att kvinnor och män leder på olika sätt och att svensk fotboll därför behöver en bättre blandning.

Större mångfald behövs

Dessutom menar Möllerberg att svensk fotboll behöver en större mångfald inom organisationen.

– Inom domarkåren har vi en stor mångfald som bättre återspeglar samhället. Men vi ser inte det i resten av organisationen.

– Svensk fotboll behöver mångfald och jag tror att kvinnor bättre kan bidra till det. Därför behöver vi fler kvinnor genom hela systemet och inte minst på ledande positioner. Kvinnor har ofta en större lyhördhet samt också en större förståelse för minoriteter och därför kan de bidra till mångfald på ett bättre sätt.

Det handlar om att skapa igenkänning och förebilder hos en bredare del av befolkningen.

Andrea Möllerberg vill att alla barn oavsett förutsättningar ska kunna spela fotboll i Sverige. Detta oavsett var i Sverige de bor eller om familjen har ekonomiska förutsättningar.

– Det behövs fler fotbollsplaner i storstäderna och i utsatta områden och vi måste stötta de fotbollsförbund och klubbar som ligger i glesbefolkade områden.

Samhällsvinst att investera i idrott

Det är här hon måste medla mellan starka intressen som drar mot satsningar på elitfotboll och skapa förutsättningar för att alla ska kunna spela fotboll.

Möllberg som har varit aktiv i kommunpolitiken i Upplands Väsby och inte minst drivit frågor som rör anläggningar.

– Utan fotbollsplaner är det svårt att spela fotboll och det måste samhället vara med och betala.

Hon önskar att kommunpolitikerna såg samhällsvinsten i att investera i och satsa på idrott och ge förutsättningar för barn och unga att ha en idrottsplats eller sporthall att vara i istället för att bara se det som en kostnad.

– Det kan vara avgörande för vissa av våra ungdomar att ha någonstans att gå efter skolan och hitta en gemenskap istället för att driva omkring och kanske hamna i kriminalitet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV