Nyheter

Dålig arbetsmiljö ligger bakom ökningen av utmattningssyndrom

Dålig arbetsmiljö med höga krav inom framförallt välfärden är främsta orsaken bakom de eskalerade sjukskrivningarna för utmattning.

Sjukskrivningar för utmattningssyndrom ökar bland unga kvinnor. – Dålig arbetsmiljö är den absolut främsta orsaken, säger Siri Helle, psykolog och författare.

Att stressrelaterade sjukskrivningar på grund av utmattning ökar har varit känt under en längre period. Men färska siffror från Försäkringskassan visar att andelen unga kvinnor som drabbas av utmattning och påföljande sjukskrivning är högre än någonsin.

– Sjukskrivningarna går från att handla om kroppen till att handla om psykisk hälsa och hjärnfunktioner, säger Siri Helle, psykolog och författare, på telefon till Fempers nyheter.

Hon fortsätter:

– Och vi vet att unga som upplever psykiska besvär har fördubblats sedan 80-talet och nu när de är i början av arbetslivet och möter dåliga arbetsvillkor så leder det till ännu sämre mående.

Stressrelaterade diagnoser ökar

Det är alltså främst de stressrelaterade diagnoserna som ökar.

Att det har drabbat kvinnor hårdare har man sett länge. Men det som sticker ut nu är att det främst drabbar unga kvinnor, tidigt i arbetslivet.

– Forskningen är väldigt tydlig. Den främsta orsaken till stressrelaterade diagnoser och sjukskrivningar är dålig arbetsmiljö, säger Helle och fortsätter:

– Det är ofta svåra arbetsvillkor inom kvinnodominerade yrken, som ofta är inom välfärden. Kraven ökar samtidigt som man har lägre kontroll över sin arbetssituation och har färre resurser.

Det är när arbetsmiljön präglas av överdrivet höga eller ohanterbara krav som inte kompenseras med tillräckligt stöd, som risken för stressrelaterad sjukskrivning kraftigt ökar.

Siri Helle är psykolog och författare
Siri Helle är psykolog och författare. FOTO: Madeleine Ahlström

Helle säger att andra faktorer, som ofta har ett drag av skuldbeläggande på den som tvingas till sjukskrivning, ofta framställs som orsakerna bakom. Det kan handla om att man inte tar hand om sig själv, eller har för stora krav i privatlivet och tar på sig för mycket där eller när det handlar om unga kvinnors psykiska mående så talar många ofta om sociala medier.

Dålig arbetsmiljö bakom flesta sjukskrivningar

– Sådana faktorer kan spela in i individuella fall, men när man analyserar de stora skillnaderna på befolkningsnivå så är det tydligt att det är dålig arbetsmiljö som leder till sjukskrivningarna.

Siri Helle menar att det finns en tydlig koppling till kvinnodominerade yrken i välfärden.

– Pressen har ökat i välfärden, man ska åstadkomma mer på kortare tid, säger Helle och fortsätter:

– Dessutom jobbar kvinnor oftare med kontaktyrken där det också finns en emotionell aspekt och där det blir väldigt dränerande för individen att inte kunna ge den vård eller bemötande som man vill ge när tiden inte räcker till.

Uppskattning viktigt i välfärdsyrken

Att få uppskattning i form av lön eller erkännande för sitt jobb, kan fungera som skyddande och förebyggande även om arbetet är stressigt. En annan viktig faktor är socialt stöd.

– Arbetar man nära sina kollegor och har socialt stöd? Eller innebär schemat att man hela tiden arbetar själv och det inte finns tid för reflektion och stöttning av varandra? Det är också viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Antalet sjukskrivningar har ökat med 38 procent mellan åren 2020 och 2023. I siffror handlar det om en ökning från 11 167 till 14 348 personer, enligt uppgifter från Försäkringskassan.

Om du mår dåligt finns det hjälp att få. Det är bra att söka hjälp i ett tidigt skede, men det är alltid bra att söka hjälp. Du kan prata med närstående, kontakta 1177 eller vända dig till närmaste vårdcentral.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV